آموزش عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون X

آموزش عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون X

عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون X (ایکس) در شرایطی انجام پذیر است که صدای خروجی از گوشی در حین برقراری تماس کیفیت لازم را ارائه نکند. لازم به ذکر است که اسپیکر مکالمه آیفون X (ایکس) اپل شامل  یک میکروفون،سنسور نور محیط و سنسور مجاورت هم خواهد شد. بنابراین زمانی که تعویض اسپیکر مکالمه آیفون X (ایکس) انجام شود تمام اجزای نام برده شده هم تعویض خواهند شد.

گام اول:پیچ های لبه زیری را باز کنید.

• ابتدا گوشی آیفون تعمیری را خاموش نمایید.

• دو پیچ ۶.۹ میلیمتری لبه زیرین قاب آیفون ایکس تعمیری را باز نمایید.

گام اول:پیچ های لبه زیری را باز کنید.

گام دوم:به لبه زیری قاب گوشی گرما اعمال کنید.

• با آی‌اوپنر یا سشوار به لبه زیرین قاب آیفون ایکس تعمیری گرما بدهید. اگر از آی‌اوپنر برای انجام این کار استفاده می‌کنید گرما را برای مدت زمان ۱ دقیقه به لبه زیرین قاب گوشی وارد کنید،اما اگر از سشوار استفاده می‌کنید باید ۲ الی ۳ دقیقه به لبه زیرین قاب گوشی گرما بدهید.

گام دوم:به لبه زیری قاب گوشی گرما اعمال کنید.

گام سوم(در صورت داشتن قاب کش):آیفون را در قاب کش قرار دهید.

• لبه زیرین آیفون X (ایکس) تعمیری را در قاب کش قرار دهید و کاپ های مکنده قاب کش را روی نمایشگر و درب پشت آیفون محکم کنید.

گام سوم(در صورت داشتن قاب کش):آیفون را در قاب کش قرار دهید.

گام چهارم (در صورت داشتن قاب کش):لبه زیری قاب گوشی آیفون را شل کنید.

• دستگیره قاب کش را با اعمال فشار جمع کنید تا شکافی در لبه زیرین قاب آیفون X تعمیری ایجاد شود.

• به آرامی پیک را در داخل این شکاف وارد کنید.

گام پنجم (در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را نصب کنید.

• ساکشن کاپ را روی لبه زیرین ال سی دی گوشی (نمایشگر) نصب کنید.

گام پنجم (در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را نصب کنید.

گام ششم(در صورت نداشتن قاب کش):لبه زیری قاب گوشی را شل کنید.

• به آرامی ساکشن کاپ را به سمت بالا هدایت کنید و کف دستتان را روی نمایشگر آیفون X تعمیری تکیه دهید. به تدریج شدت نیروی کششی را افزایش دهید تا در لبه زیرین قاب آیفون ایکس تعمیری یک شکاف باریک ایجاد شود.

• نوک پیک را خیلی آرام به داخلی شکاف ایجاد شده وارد کنید.

گام ششم(در صورت نداشتن قاب کش):لبه زیری قاب گوشی را شل کنید.

گام هفتم:لبه بالایی قاب گوشی آیفون را شل کنید.

• پیک را در لبه فوقانی قاب آیفون X (ایکس) تعمیری حرکت دهید تا این بخش از قاب گوشی هم شل شود.

گام هفتم:لبه بالایی قاب گوشی آیفون را شل کنید.

گام هشتم:ساکشن کاپ یا قاب کش را جدا کنید.

• ساکشن کاپ یا قاب کش را از آیفون X (ایکس) تعمیری جدا کنید.

گام نهم:صفحه نمایشگر آیفون را بصورت کتابی باز کنید.

• آیفون X تعمیری را روی میز کارتان قرار دهید و خیلی آرام صفحه نمایش گوشی را از لبه سمت چپ به صورت کتابی باز کنید و وقتی حالتی ۹۰ درجه پیدا کرد، آن را به جسمی مناسب تکیه دهید.

گام نهم:صفحه نمایشگر آیفون را بصورت کتابی باز کنید.

گام دهم:پیچ های براکت روی برد گوشی را باز کنید.

• سه پیچ ۱.۱ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۳.۱ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۳.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

گام دهم:پیچ های براکت روی برد گوشی را باز کنید.

گام یازدهم:براکت روی برد گوشی را جدا کنید.

• براکت روی برد آیفون ایکس تعمیری را با پنس از روی آن جدا کنید.

گام یازدهم:براکت روی برد گوشی را جدا کنید.

گام دوازدهم:کانکتور باتری را باز کنید.

• کانکتور باتری آیفون X تعمیری را خیلی آرام با نوک اسپاتول از روی برد آزاد کنید.

• کانکتور باتری و سیم آن را تا حد امکان از سوکتش فاصله دهید تا با سوکتش تماس فیزیکی برقرار نکند و انتقال انرژی به صورت ناخواسته انجام نشود.

گام دوازدهم:کانکتور باتری را باز کنید.

گام سیزدهم:کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

• کانکتوری که در عکس نشان داده شده را به آرامی با نوک اسپاتول از روی برد آزاد کنید.

گام سیزدهم:کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

 

 

صفر تاصد یادگیری آموزش تعمیرات آیفون در جادوی موبایل

آموزش تعمیرات موبایل تعویض اسپیکر مکالمه آیفون X

گام چهاردهم:کانکتور LCDرا باز کنید.

• کانکتور ال سی دی آیفون X(ایکس) تعمیری را به آرامی با نوک اسپاتول از روی برد گوشی آزاد کنید.

گام چهاردهم:کانکتور LCDرا باز کنید.

گام پانزدهم:کانکتور دیجیتایزر را باز کنید.

• کانکتور دیجیتایزر را با نوک اسپاتول از روی برد آیفون X تعمیری آزاد کنید.

گام پانزدهم:کانکتور دیجیتایزر را باز کنید.

گام شانزدهم:سیم سنسورهای جلو را جدا کنید.

• با نوک پنس سیم سنسورهای جلوی آیفون X را گرفته و خیلی آرام آن را به سمت بالا هدایت کنید تا از روی درب پشت گوشی آزاد شود. دقت کنید که این سیم با چسب های نگهدارنده به درب پشت آیفون متصل است.

• بعد از اینکه چسب نگهدارنده سیم سنسورهای پنل جلو آزاد شد،آن را به سمت چپ بکشید تا سیم مذکور کاملا از درب پشت گوشی رها شود.

گام شانزدهم:سیم سنسورهای جلو را جدا کنید.

گام هفدهم:صفحه نمایش را جدا کنید.

• صفحه نمایش آیفون (X ایکس) تعمیری را با دست گرفته و کاملا از درب پشت گوشی جدا نمایید.

• درب پشت آیفون را در گوشه امنی قرار داده و ادامه پروسه تعویض اسپیکر مکالمه آیفون X (ایکس) را روی نمایشگر آن دنبال کنید.

گام هفدهم:صفحه نمایش را جدا کنید.

گام هجدهم:پیچ گوشه نمایشگر را باز کنید.

• پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز نشان داده شده را از گوشه صفحه نمایش آیفون X باز کنید.

گام هجدهم:پیچ گوشه نمایشگر را باز کنید.

گام نوزدهم:کلیپس فلزی گوشه نمایشگر را جدا کنید.

• خیلی آرام با پنس کلیپس فلزی گوشه نمایشگر آیفون X تعمیری را از آن جدا کنید. این کلیپس دقیقا زیر پیچی قرار دارد که در مرحله قبل باز کرده بودید.

گام نوزدهم:کلیپس فلزی گوشه نمایشگر را جدا کنید.

گام بیستم:پیچ های نگهدارنده اسپیکر مکالمه و سنسورها را باز کنید.

• پیچ ۱.۶ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

گام بیستم:پیچ های نگهدارنده اسپیکر مکالمه و سنسورها را باز کنید.

گام بیست و یکم:اسپیکر را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

• لبه اسپاتول را مثل عکس اول در گوشه اسپیکر مکالمه آیفون X قرار دهید و آن را ۱۸۰ درجه به سمت مختلف هدایت کنید.

گام بیست و یکم:اسپیکر را 180 درجه بچرخانید.

گام بیست و دوم:به لبه بالایی نمایشگر گرما اعمال کنید.

• با سشوار یا آی‌اوپنر به لبه فوقانی صفحه نمایش آیفون X (ایکس) گرمای ملایمی اعمال کنید. اگر از سشوار استفاده می‌کنید گرما را برای مدت زمان ۲ دقیقه اعمال کنید اما اگر از آی‌اوپنر استفاده کردید ۱ دقیقه اعمال گرما کافی خواهد بود.گام بیست و دوم:به لبه بالایی نمایشگر گرما اعمال کنید.

گام بیست و سوم:میکروفون لبه بالایی نمایشگر را آزاد کنید.

• نوک اسپاتول را خیلی آرام در زیر مجموعه اسپیکر آیفون X قرار داده و از آنجا به زیر میکروفون طلایی رنگ لبه بالایی نمایشگر هدایت کنید.

• به آرامی میکروفون را به سمت بالا هدایت کنید تا کاملا آزاد شود.

گام بیست و سوم:میکروفون لبه بالایی نمایشگر را آزاد کنید.

گام بیست و چهارم:سنسور مجاورت را آزاد کنید.

• مجموعه اسپیکر آیفون X تعمیری را با انگشت گرفته و خیلی آرام و با دقت به سمت بالا هدایت کنید تا سیم سنسور مجاورت در برابر جداسازی اسپیکر از خود مقاومت نشان دهد.

• خیلی آرام نوک پیک را به زیر سنسور مجاورت آیفون X وارد کنید.

گام بیست و چهارم:سنسور مجاورت را آزاد کنید.

گام بیست و پنجم:سنسور نور را آزاد کنید.

• اسپیکر را مثل عکس اول بار دیگر روی صفحه نمایش آیفون X بخوابانید.

• با نوک پنس سنسور نور محیط را گرفته و آن را به سمت بالا هدایت کنید تا کاملا از روی بخش بالایی نمایشگر گوشی آزاد شود.

گام بیست و پنجم:سنسور نور را آزاد کنید.

گام بیست و ششم(در صورت نیاز):نوار دیفیوزر را جدا کنید.

گام بیست و ششم(در صورت نیاز):نوار دیفیوزر را جدا کنید.

گام بیست و هفتم:اسپیکر مکالمه آیفون X(ایکس)را عوض کنید.

• مجموعه اسپیکر و سنسورهای بخش فوقانی را کاملا از صفحه نمایش آیفون X تعمیری جدا کنید. می‌توانید عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون X (ایکس) را انجام دهید. به منظور بستن گوشی باید مراحلی که شرح داده شدند را به ترتیب از انتها به ابتدا مرور و در صورت نیاز به شکل بر عکس انجام دهید.

گام بیست و هفتم:اسپیکر مکالمه آیفون X(ایکس)را عوض کنید.

 

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

بیشتر بدانید:

آموزش عوض کردن دوربین پشت آیفون X اپل

آموزش عوض کردن تاچ ال سی دی آیفون ۸ پلاس

آموزش عوض کردن باتری آیفون ۸ پلاس 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *