آموزش عوض کردن ال سی دی آیفون XR  

آموزش عوض کردن ال سی دی آیفون XR  

متاسفانه عوض کردن ال سی دی آیفون XR از تعمیرات رایج این گوشی است و عموما به دلیل شکستن ال سی دی یا سوختن و روشن نشدن آن انجام می‌شود. که حدودا ۶۰ الی ۱۲۰ دقیقه از زمان یک تعمیرکار را بگیرد.

گام اول:پیچ های لبه زیرین قاب XR را باز کنید.

• ابتدا گوشی آیفون را خاموش نمایید.

• دو پیچ ۶.۷ میلیمتری که در لبه زیرین قاب آیفون XR نصب هستند را با پیچ گوشتی مناسب باز کنید.

گام اول:پیچ های لبه زیرین قاب XR را باز کنید.

گام دوم(در صورت نیاز):روی ال سی دی آیفون XR را چسب بزنید.

• در صورتی که ال سی دی آیفون شما شکسته یا روی آن ترک هایی وجود دارد با چند لایه چسب نواری پهن روی ال سی دی را بپوشانید تا یکپارچگی آن در حین تعمیر حفظ شود.

گام دوم(در صورت نیاز):روی ال سی دی آیفون XR را چسب بزنید.

گام سوم:به لبه زیری قاب XR گرما اعمال کنید.

• با سشوار، آی‌اوپنر (iOpener) یا هیتر به لبه زیرین قاب XR اپل گرما اعمال کنید. گرما را در حالت متوسط برای مدت زمان ۱ دقیقه به این بخش از قاب گوشی وارد نمایید.

گام سوم:به لبه زیری قاب XR گرما اعمال کنید.

گام چهارم (در صورت داشتن قاب کش):قاب کش را نصب کنید.

• دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.

• آیفون XR تعمیری را به گونه‌ای داخل قاب کش قرار دهید که ال سی دی آن رو به سمت بالا قرار داشته باشد و لبه زیرین ال سی دی داخل قاب کش قرار گیرد.

• دستگیره قاب کش را باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی قاب پشت و ال سی دی آیفون XR قرار گیرند.

گام چهارم (در صورت داشتن قاب کش):قاب کش را نصب کنید.
گام پنجم(در صورت داشتن قاب کش):درلبه زیری قاب آیفون شکافی ایجاد کنید.

• بدنه آیفون تعمیری را صاف نگه دارید و دستگیره قاب کش را با اعمال نیروی فشار کنترل شده به هم نزدیک کنید.

• نوک یک پیک را در داخل شکاف ایجاد شده فرو ببرید و در همان قسمت رها سازید.

• آیفون را از قاب کش خارج کنید و یک ساکشن کاپ را در لبه زیرین ال سی دی آن نصب کنید.

گام پنجم(در صورت داشتن قاب کش):درلبه زیری قاب آیفون شکافی ایجاد کنید.

گام ششم(در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را نصب کنید.

• ساکشن کاپ را روی لبه زیرین ال سی دی iPhone XR تعمیری نصب کنید و مطمئن شوید که محکم روی ال سی دی گوشی چسبیده است.

گام ششم(در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را نصب کنید.

گام هفتم(در صورت نداشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون شکافی ایجاد کنید.

• آیفون XR تعمیری را به گونه‌ای که ال سی دی آن رو به سمت بالا قرار داشته باشد بر روی میز کارتان قرار دهید.

• دستگیره ساکشن کاپ را بگیرید و آن را با نیروی ملایم به سمت بالا هدایت کنید. دقت داشته باشید که باید از جابجا شدن بدنه آیفون در حین کشیدن ساکشن کاپ جلوگیری کنید.

• نوک یک پیک را به داخل شکاف فرو برده و در همان حالت رها سازید.

گام هفتم(در صورت نداشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون شکافی ایجاد کنید.

گام هشتم:لبه بالایی قاب آیفون XR را شل کنید.

گام هشتم:لبه بالایی قاب آیفون XR را شل کنید.

 

گام نهم:ساکشن کاپ را بردارید.

• ساکشن کاپ را از لبه زیرین ال سی دی آیفون جدا کنید.

گام نهم:ساکشن کاپ را بردارید.

گام دهم:قاب آیفون  XR را بصورت کتابی باز کنید.

• آیفون XR تعمیری را به طوری روی میز کار قرار دهید که ال سی دی آن رو به سمت بالا قرار داشته باشد.

• لبه سمت چپ پنل جلوی آیفون را با دست بگیرید و خیلی آرام آن را به صورت کتابی از روی قاب پشت گوشی بلند کنید.

• باز کردن پنل جلوی آیفون را تا جایی ادامه دهید که نسبت به قاب پشت دستگاه زاویه ۹۰ درجه پیدا کند.

گام دهم:قاب آیفون  XR را بصورت کتابی باز کنید.

گام یازدهم:براکت کانکتور باتری آیفون XR را بردارید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• براکت روی کانکتور باتری iPhone XR را با نوک پنس از روی آن جدا کنید.

گام یازدهم:براکت کانکتور باتری آیفون XR را بردارید.

گام دوازدهم:کانکتور باتری آیفون XR را آزاد کنید.

• نوک اسپاتول سر گرد را زیر کانکتور باتری iPhone XR تعمیری وارد کنید و به آرامی این کانکتور را به سمت بالا هدایت کنید تا از روی سوکتش آزاد شود.

گام دوازدهم:کانکتور باتری آیفون XR را آزاد کنید.

گام سیزدهم:براکت روی کانکتور ال سی دی آیفون XR را بردارید.

• دو پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس اول با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید. این دو پیچ براکت روی کانکتور ال سی دی آیفون XR را روی جایگاهش کیپ نگه می‌دارند.

• براکت روی کانکتور ال سی دی آیفون را با نوک پنس از روی آن بردارید.

گام سیزدهم:براکت روی کانکتور ال سی دی آیفون XR را بردارید.گام چهاردهم:کانکتور دیجیتایزر یا تاچ آیفون XR را آزاد کنید.

• نوک اسپاتول سرگرد را دقیقا مثل عکس به زیر کانکتور تاچ iPhone XR تعمیری وارد کنید و خیلی آرام آن را به سمت بالا هدایت دهید تا از روی سوکتش آزاد شود.

گام چهاردهم:کانکتور دیجیتایزر یا تاچ آیفون XR را آزاد کنید.

گام پانزدهم:کانکتور ال سی دی آیفون XR را آزاد کنید.

گام پانزدهم:کانکتور ال سی دی آیفون XR را آزاد کنید.

گام شانزدهم:براکت گوشه قاب آیفون را بردارید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• پیچ ۱.۵ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

• براکت گوشه قاب iPhone XR را با پنس از روی مادربرد جدا کنید.

گام شانزدهم:براکت گوشه قاب آیفون را بردارید.

گام هفدهم:کانکتور سنسور های جلو را آزاد کنید.

• با نوک اسپاتول سر گرد،کانکتور سنسور های جلوی iPhone XR را از روی سوکتش آزاد کنید.

گام هفدهم:کانکتور سنسور های جلو را آزاد کنید.

گام هجدهم:پنل جلو و قاب پشت آیفون XR را جدا کنید.

• می‌توانید پنل جلو و قاب پشت آیفون XR را به طور کامل از هم جدا کنید.

 

گام هجدهم:پنل جلو و قاب پشت آیفون XR را جدا کنید.

 

 آموزش تعمیرات آیفون توسط بهترین متخصصان جادوی موبایل

آموزش تعمیرات موبایل عوض کردن و تعمیر ال سی دی آیفون XR

گام نوزدهم:پیچ اسپیکر و سنسور های جلو را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۶ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• پیچ ۲.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

گام نوزدهم:پیچ اسپیکر و سنسور های جلو را باز کنید.

گام بیستم:اسپیکر مکالمه را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

• با نوک پنس گوشه سمت راست اسپیکر مکالمه iPhone XR تعمیری را بگیرید و آن را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا حالتی مثل عکس دوم به وجود آید و محفظه اسپیکر مکالمه روی ال سی دی خوابانده شود.گام بیستم:اسپیکر مکالمه را 180 درجه بچرخانید.

گام بیست ویکم:به لبه بالایی ال سی دی آیفون گرما اعمال کنید.

• به لبه بالایی ال سی دی آیفون XR تعمیری گرما اعمال کنید. برای اعمال گرما می‌توانید از آی‌اوپنر، هیتر یا سشوار کمک بگیرید.

گام بیست ویکم:به لبه بالایی ال سی دی آیفون گرما اعمال کنید.

گام بیست و دوم:میکروفون لبه بالایی آیفون را آزاد کنید.

• نوک اسپاتول سرگرد را به زیر میکروفون طلایی رنگی وارد کنید که در لبه بالایی پنل جلوی آن نصب است.

• به آرامی با نوک اسپاتول باز کنید تا میکروفون مذکور به طول کامل از روی جایگاهش شل و آزاد شود.

گام بیست و دوم:میکروفون لبه بالایی آیفون را آزاد کنید.

گام بیست و سوم:فلت اسپیکر مکالمه را کامل آزاد کنید.

• نوک یک پیک را به زیر فلت و سیم های آن وارد کنید و خیلی آرام به سمت جلو و بالا هدایت کنید تا فلت اسپیکر مکالمه آیفون به طور کامل از پشت ال سی دی گوشی آزاد شود.

گام بیست و سوم:فلت اسپیکر مکالمه را کامل آزاد کنید.

گام بیست و چهارم:براکت سنسور نور را آزاد کنید.

• با نوک پنس و درست مثل عکس های ضمیمه شده،براکت لبه بالایی پنل جلوی آیفون را گرفته و آن را به سمت بالا هدایت کنید تا از روی جایگاهش جدا شود.

گام بیست و چهارم:براکت سنسور نور را آزاد کنید.

گام بیست و پنجم:سنسور نور را جدا کنید.

• با نوک پنس و درست مثل عکس اول سنسور نور محیط iPhone XR را گرفته و آن را به سمت بالا هدایت کنید تا کاملا از روی جایگاهش جدا شود.

گام بیست و پنجم:سنسور نور را جدا کنید.

گام بیست و ششم(در صورت نیاز):دیفیوزر را جدا کنید.

• یک جسم باریک شبیه به تیغ موکت بر را به زیر دیفیوزر هدایت کنید آن را به سمت بالا بکشید.

• لبه دیفیوزر را با پنس گرفته و آن را به سمت بالا بکشید تا کاملا از روی جایگاهش جدا شود.

گام بیست و ششم(در صورت نیاز):دیفیوزر را جدا کنید.

گام بیست و هفتم:ال سی دی iPhone XR اپل را عوض کنید.

سپس تعویض ال سی دی iPhone XR قابل انجام خواهد بود. برای بستن گوشی باید مراحلی که شرح دادیم را از انتها به ابتدا مرور کنید و در صورت نیاز به صورت معکوس انجام دهید.

گام بیست و هفتم:ال سی دی iPhone XR اپل را عوض کنید.

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی آموزش تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

بیشتر بدانید:

آموزش عوض کردن موتور ویبره آیفون XR

آموزش عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون X

آموزش عوض کردن دوربین پشت آیفون X اپل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *