آموزش عوض کردن باتری آیفون ۸ پلاس 

گام اول:پیچ های لبه زیرین قاب را باز کنید.

عوض کردن باتری آیفون ۸ پلاس یکی از رایج ترین تعمیرات این گوشی بحساب می آید،چون باتری های لیتیوم یونی گوشی های موبایل به مرور با مشکل افت توان شارژ دهی مواجه می‌شوند و از ظرفیت نهایی آن ها کاسته می‌شود. بنابراین عوض کردن باتری آیفون ۸ پلاس کار چندان دشواری نخواهد بود و احتمالا چیزی در حدود ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه زمان می‌برد.

 

گام اول:پیچ های لبه زیرین قاب را باز کنید.

• ابتدا گوشی آیفون ۸ پلاس تعمیری را خاموش نمایید.

• دو پیچ ۳.۵ میلیمتری که در لبه زیرین قاب آیفون واقع شده‌اند را باز نمایید.

گام اول:پیچ های لبه زیرین قاب را باز کنید.

 

گام دوم:به لبه زیری قاب گوشی گرما دهید.

• با سشوار یا آی‌‌اوپنر به لبه زیری قاب آیفون ۸ پلاس تعمیری گرما داده، اگر برای انجام این کار از آی‌اوپنر استفاده می‌کنید گرما را برای مدت زمان ۱ دقیقه به لبه زیرین قاب گوشی وارد کنید،اما اگر از سشوار استفاده کنید باید ۲ الی ۳ دقیقه به لبه زیرین قاب گوشی گرما اعمال نمایید.

گام دوم:به لبه زیری قاب گوشی گرما دهید.

گام سوم:ساکشن کاپ را وصل کنید.

• ساکشن کاپ را روی لبه زیرین صفحه نمایش آیفون ۸ پلاس مذکور نصب کنید.

گام سوم:ساکشن کاپ را وصل کنید.

گام چهارم:پیک را در لبه زیری قاب آیفون وارد کنید.

• کف دست خود را روی صفحه نمایش آیفون تعمیری تکیه دهید و با انگشت اشاره ساکشن کاپ را گرفته و به سمت بالا هدایت کنید. به تدریج شدت نیروی کششی را افزایش دهید تا شکافی روی لبه زیرین قاب آن ایجاد گردد.

• به آرامی نوک پیک را در شکاف لبه زیرین قاب آیفون ۸ پلاس تعمیری وارد کنید.

گام چهارم:پیک را در لبه زیری قاب آیفون وارد کنید.

گام پنجم:لبه زیر صفحه نمایش را بلند کنید.

• به آرامی ساکشن کاپ را به سمت بالا هدایت کنید تا صفحه نمایش آیفون به مقدار ۱۵ درجه از روی بدنه گوشی بلند شود.

گام پنجم:لبه زیر صفحه نمایش را بلند کنید.

گام ششم:ساکشن کاپ را جدا کنید.

• ساکشن کاپ را از روی صفحه نمایش گوشی جدا کنید.

گام هفتم:لبه بالایی قاب آیفون را شل کنید.

• همانطور که لبه زیرین صفحه نمایش آیفون ۸ پلاس را با زاویه ۱۵ درجه نگه داشته‌اید،پیک را در لبه بالایی قاب گوشی حرکت دهید و این بخش ازقاب را هم شل نمایید تا تمام لبه های نمایشگر گوشی شل شوند.گام هفتم:لبه بالایی قاب آیفون را شل کنید.

گام هشتم:وضعیت صفحه نمایش را بررسی کنید.

• آیفون ۸ پلاس تعمیری را روی میز کارتان قرار دهید و خیلی آرام صفحه نمایش آن را با دست بگیرید و خیلی آرام به اندازه بسیار ناچیز از روی بدنه دستگاه بلند کنید و بدین صورت شل بودن لبه های آن را بررسی نمایید.

گام هشتم:وضعیت صفحه نمایش را بررسی کنید.

گام نهم:صفحه نمایش را به صورت کتابی باز کنید.

• آیفون ۸ پلاس تعمیری را روی میز کارتان قرار دهید. لبه سمت چپ صفحه نمایش آیفون را با انگشت گرفته و خیلی آرام آن را به سمت بالا هدایت کنید و به صورت کتابی باز کنید. وقتی صفحه نمایش آیفون نسبت به بدنه آن زاویه ۹۰ درجه پیدا کرد،آن را به تکیه‌ گاهی مناسب متصل کنید.

گام نهم:صفحه نمایش را به صورت کتابی باز کنید.

گام دهم:پیچ های براکت کانکتور کابل نمایشگر را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۴ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۲.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

گام دهم:پیچ های براکت کانکتور کابل نمایشگر را باز کنید.

گام یازدهم:براکت کانکتور کابل نمایشگر را جدا کنید.

• با نوک پنس براکت روی کانکتور کابل نمایشگر را از روی برد آیفون ۸ پلاس تعمیری جدا کنید.

گام یازدهم:براکت کانکتور کابل نمایشگر را جدا کنید.

گام دوازدهم:کانکتور باتری را جدا کنید.

• با نوک اسپاتول خیلی آرام کانکتور باتری آیفون ۸ پلاس تعمیری را از روی برد گوشی آزاد کنید.

گام دوازدهم:کانکتور باتری را جدا کنید.

گام سیزدهم:جداسازی کانکتور صفحه نمایش را جدا کنید.

• کانکتور صفحه نمایش یا ال سی دی آیفون ۸ پلاس تعمیری را به آرامی از روی برد گوشی جدا کنید.

گام سیزدهم:جداسازی کانکتور صفحه نمایش را جدا کنید.

 

آموزش صفر تاصد یادگیری تعمیرات آیفون در جادوی موبایل

 

آموزش تعمیرات موبایل عوض کردن باتری آیفون 8 پلاس 

گام چهاردهم:دومین کانکتور صفحه نمایش را باز کنید.

• دومین کانکتور صفحه نمایش آیفون ۸ پلاس تعمیری را هم با نوک اسپاتول از روی برد گوشی آزاد کنید.

گام چهاردهم:دومین کانکتور صفحه نمایش را باز کنید.

گام پانزدهم:پیچ های براکت کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

• دو پیچ ۱ میلیمتری و ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز و نارنجی مشخص شده‌اند را با پیچ گوشتی سه سوء Y000 باز کنید.

گام پانزدهم:پیچ های براکت کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

گام شانزدهم:براکت سنسورهای جلو را جدا کنید.

• با نوک پنس براکت کانکتور سنسورهای جلوی آیفون ۸ پلاس تعمیری را از گوشه آن جدا کنید.

گام شانزدهم:براکت سنسورهای جلو را جدا کنید.

گام هفدهم:کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

• به آرامی با نوک اسپاتول کانکتور سنسورهای جلوی آیفون ۸ پلاس را از روی برد گوشی باز کنید.

گام هفدهم:کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

گام هجدهم:صفحه نمایش را جدا کنید.

• صفحه نمایش آیفون ۸ پلاس را از درب پشت (بدنه دستگاه) جدا کنید.

• صفحه نمایش آیفون را در گوشه امنی قرار داده و ادامه پروسه تعویض باتری آیفون ۸ پلاس را روی بدنه آن دنبال کنید.

گام هجدهم:صفحه نمایش را جدا کنید.

گام نوزدهم:وضعیت چسب های نگهدارنده باتری را بررسی کنید.

• اگر به لبه های عرضی باتری آیفون ۸ پلاس اپل نگاه کنید متوجه می‌شوید که چهار چسب در این بخش های گوشی نصب هستند. در این مرحله وضعیت این چهار چسب را بررسی کنید و همچنین وضعیت باتری گوشی را بررسی نمایید تا خوردگی روی آن موجود نباشد.

گام نوزدهم:وضعیت چسب های نگهدارنده باتری را بررسی کنید.

گام بیستم:چسب های نگهدارنده باتری را باز کنید.

• با نوک پنس خیلی آرام لبه چسب های موجود در لبه های عرضی آیفون ۸ پلاس را باز کنید.

گام بیستم:چسب های نگهدارنده باتری را باز کنید.

گام بیست و یکم:اولین لبه چسب باتری را بکشید.

• با نوک پنس لبه اولین چسب نگهدارنده باتری که در گوشه سمت راست و پایین آن واقع شده را گرفته و خیلی آرام آن را به سمت عقب هدایت کنید.

گام بیست و یکم:اولین لبه چسب باتری را بکشید.

گام بیست و دوم:اولین چسب نگهدارنده باتری را جدا کنید.

• لبه اولین چسب نگهدارنده باتری را با پنس گرفته و خیلی آرام آن را به سمت عقب هدایت کنید. توجه داشته باشید  چسب را با زاویه ۶۰ درجه و نیروی یکسان به سمت عقب بکشید. کشیدن چسب را تا جایی ادامه دهید که چسب مذکور کاملا از زیر باتری گوشی جدا شود.

گام بیست و دوم:اولین چسب نگهدارنده باتری را جدا کنید.

گام بیست و سوم:جداسازی سه چسب نگهدارنده باتری بعدی را جدا کنید.

• دقیقا مثل مراحل قبل سه چسب نگهدارنده باتری بعدی را هم از زیر آن باز کنید. در حین جداسازی آخرین چسب از زیر باتری حتما دست خود را روی باتری قرار داده و با نیروی کم آن را به سمت پایین فشار دهید تا ناگهان باتری از جای خود بیرون نپریده و خارج نشود.

گام بیست و سوم:جداسازی سه چسب نگهدارنده باتری بعدی را جدا کنید.

گام بیست و چهارم:باتری را شل کنید.

با سشوار یا آی‌اوپنر به درب پشت آیفون ۸ پلاس تعمیری گرما بدهید. اگر بدین منظور از آی‌اوپنر استفاده کردید اعمال گرما برای ۱ دقیقه کافی است،اما اگر از سشوار استفاده کردید گرما را برای مدت زمان ۲ الی ۳ دقیقه به درب پشت آن اعمال کنید.

گام بیست و چهارم:باتری را شل کنید.

گام بیست و پنجم:باتری آیفون ۸ پلاس اپل را عوض کنید.

• باتری آیفون ۸ پلاس اپل را با انگشت گرفته و از روی بدنه گوشی جدا نمایید.می‌توانید تعویض باتری آیفون ۸ پلاس را انجام دهید. توجه داشته باشید که حتما چسب های زیر باتری را مجددا زیر آن نصب کنید.بعد از تعویض باتری آیفون ۸ پلاس گوشی را ریستارت کرده و باتری آن را کالیبره کنید. به منظور بستن گوشی باید مراحلی که شرح داده شدند را به ترتیب از انتها به ابتدا مرور و در صورت نیاز به شکل بر عکس انجام دهید.گام بیست و پنجم:باتری آیفون 8 پلاس اپل را عوض کنید.

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

 

بیشتر بدانید:

آموزش عوض کردن دوربین جلو آیفون ۸

 آموزش عوض کردن دکمه هوم آیفون ۸

آموزش عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون ۸

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *