آموزش عوض کردن باتری آیفون XR   

آموزش عوض کردن باتری آیفون XR   

عوض کردن باتری آیفون ایکس آر اپل (Apple iPhone XR) یکی از رایج ترین تعمیراتی است که روی این گوشی موبایل انجام می‌گیرد. عموما باتری لیتیوم یونی آیفون XR بعد از یک الی دو سال کیفیت اولیه خودش را از دست می‌دهد نیاز به تعویض دارد. خوشبختانه تعویض باتری iPhone XR کار خیلی سختی نیست و شما هم با کمی دقت و دسترسی به ابزارهای مورد نیاز می‌توانید این تعمیر را انجام دهید. و مدت زمان این تعمیر چیزی در حدود ۱ الی ۲ ساعت طول خواهد کشید.

 

گام اول:پیچ های لبه زیری قاب آیفون XR را باز کنید.

• ابتدا گوشی آیفون XR تعمیری را خاموش نمایید.

• دو پیچ ۶.۷ میلیمتری که در لبه زیرین قاب آیفون می‌باشد را با پیچ گوشتی مناسب باز کنید.

گام اول:پیچ های لبه زیری قاب آیفون XR را باز کنید.
گام دوم:به لبه زیری قاب iPhone XR گرما اعمال کنید.

• با سشوار، آی‌اوپنر (iOpener) یا هیتر به لبه زیرین قاب iPhone XR اپل گرما اعمال کنید. گرما را در حالت متوسط برای مدت زمان ۱ دقیقه به این بخش از قاب گوشی وارد نمایید.

گام دوم:به لبه زیری قاب iPhone XR گرما اعمال کنید.گام سوم(در صورت داشتن قاب کش):قاب کش را نصب کنید.

• دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت دیگر آن از هم فاصله بگیرند.

• آیفون XR تعمیری را در حالتی که ال سی دی آن رو به سمت بالا قرار دارد در داخل قاب کش قرار دهید. دقت کنید که لبه زیرین قاب آیفون داخل قاب کش قرار داشته باشد.

• دستگیره قاب کش را باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی قاب پشت و ال سی دی آیفون XR قرار گیرند.

گام سوم(در صورت داشتن قاب کش):قاب کش را نصب کنید.

گام چهارم (در صورت داشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون شکافی ایجاد کنید.

• در حالتی که بدنه آیفون XR تعمیری را به طور افقی نگه داشته‌اید، دستگیره قاب کش را با اعمال فشار به هم نزدیک کنید تا کاپ های مکنده سر دیگر قاب کش از هم فاصله بگیرند. شدت نیروی فشاری را به تدریج تا جایی افزایش دهید که شکاف باریکی در لبه زیرین قاب iPhone XR به وجود آید.

• یک ساکشن کاپ را در لبه زیرین ال سی دی آیفون XR تعمیری نصب کنید. نوک یک پیک را در داخل شکاف ایجاد شده فرو ببرید و اجازه دهید در همان قسمت باقی بماند.

• اعمال فشار به دستگیره قاب کش را متوقف کنید و آیفون را از آن خارج نمایید.

گام چهارم (در صورت داشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون شکافی ایجاد کنید.

گام پنجم (در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را نصب کنید.

• ساکشن کاپ را روی لبه زیرین ال سی دی iPhone XR تعمیری نصب کنید و مطمئن شوید که محکم روی ال سی دی گوشی چسبیده است.

گام پنجم (در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را نصب کنید.

گام ششم (در صورت نداشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون شکافی ایجاد کنید.

• آیفون را در حالتی که صفحه نمایش آن رو به سمت بالا قرار داشته باشد بر روی میز کارتان قرار دهید.

• دستگیره یا گیره ساکشن کاپ را بگیرید و آن را به سمت  بالا هدایت  کنید و در عین حال با کف دست خود از جابجا شدن بدنه گوشی جلوگیری کنید.

• شدت نیروی کششی را به تدریج افزایش دهید تا شکاف باریکی در لبه زیرین قاب iPhone XR تعمیری به وجود آید.

• نوک یک پیک را به داخل شکاف فرو برده و در همان حالت رها سازید.

گام ششم (در صورت نداشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون شکافی ایجاد کنید.

گام هفتم:لبه بالایی قاب آیفون XR را شل کنید.

• نوک پیک را به لبه بالایی قاب iPhone XR تعمیری هدایت کرده و این بخش از قاب گوشی را هم شل نمایید.

گام هفتم:لبه بالایی قاب آیفون XR را شل کنید.

گام هشتم:ساکشن کاپ را بردارید.

• ساکشن کاپ را از لبه زیری ال سی دی آیفون جدا کنید.

گام هشتم:ساکشن کاپ را بردارید.

گام نهم:قاب آیفون XR را بصورت کتابی باز کنید.

• آیفون XR تعمیری را به طوری روی میز کار قرار دهید که ال سی دی آن رو به سمت بالا قرار داشته باشد.

• لبه سمت چپ پنل جلوی آیفون را با دست گرفته و به طور کتابی از روی قاب پشت گوشی باز کنید. دقت داشته باشید که به لبه سمت راست قاب گوشی نیرویی وارد نشود.

• باز کردن پنل جلوی آیفون را تا جایی ادامه دهید که نسبت به قاب پشت آن زاویه ۹۰ درجه پیدا کند.

گام نهم:قاب آیفون XR را بصورت کتابی باز کنید.

گام دهم:براکت کانکتور باتری آیفون XR را بردارید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• براکت روی کانکتور باتری iPhone XR را با نوک پنس از روی آن جدا کنید.

گام دهم:براکت کانکتور باتری آیفون XR را بردارید. 

گام یازدهم:کانکتور باتری iPhone XR را آزاد کنید.

• با استفاده از اسپاتول سرگرد،کانکتور باتری آیفون XR تعمیری را از روی سوکتش آزاد کنید.

گام یازدهم:کانکتور باتری iPhone XR را آزاد کنید. 

گام دوازدهم:براکت روی کانکتور ال سی دی آیفون XR را بردارید.

• دو پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس اول با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• براکت روی کانکتور ال سی دی آیفون را با نوک پنس از روی آن بردارید.

گام دوازدهم:براکت روی کانکتور ال سی دی آیفون XR را بردارید.

گام سیزدهم:کانکتور تاچ آیفون XR آزاد کنید.

• نوک اسپاتول سر گرد را زیر کانکتور تاچ یا دیجیتایزر آیفون XR وارد کنید و به آرامی آن را به سمت بالا هدایت کنید تا از روی سوکتش آزاد شود.

گام سیزدهم:کانکتور تاچ آیفون XR آزاد کنید. 

گام چهاردهم:کانکتور ال سی دی آیفون XR آزاد کنید.

• نوک اسپاتول سرگرد را زیر کانکتور ال سی دی iPhone XR اپل قرار داده و خیلی آهسته آن را به سمت بالا هدایت کنید تا از روی سوکتش آزاد شود.

گام چهاردهم:کانکتور ال سی دی آیفون XR آزاد کنید. 

گام پانزدهم:براکت گوشه قاب آیفون XR را بردارید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• پیچ ۱.۵ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

• براکت گوشه قاب iPhone XR را با پنس از روی مادربرد جدا کنید.

گام پانزدهم:براکت گوشه قاب آیفون XR را بردارید.

گام شانزدهم:کانکتور سنسورهای جلو را آزاد کنید.

• با نوک اسپاتول سر گرد،کانکتور سنسور های جلوی iPhone XR را از روی سوکتش آزاد کنید.

گام شانزدهم:کانکتور سنسورهای جلو را آزاد کنید.

گام هفدهم:پنل جلو و قاب پشت آیفون  XR را جدا کنید.

• می‌توانید پنل جلو و قاب پشت آیفون XR را به طور کامل از هم جدا کنید.

• باتری آیفون XR روی قاب پشت گوشی نصب شده،بنابراین دیگر به پنل جلو و ال سی دی آن کاری ندارید و می‌توانید این قطعه موبایل را در گوشه امنی قرار دهید.

گام هفدهم:پنل جلو و قاب پشت آیفون  XR را جدا کنید.

گام هجدهم:پیچ های براکت لبه زیری قاب را باز کنید.

• سه پیچ ۱.۴ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده‌اند را باز کنید.

• پیچ ۱.۹ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۶ میلیمتری که در عکس با رنگ سبز مشخص شده را باز کنید.

گام هجدهم:پیچ های براکت لبه زیری قاب را باز کنید.

 آموزش تعمیرات آیفون توسط بهترین متخصصان جادوی موبایل

آموزش تعمیرات موبایل آموزش تعویض باتری آیفون XR   

گام نوزدهم:براکت لبه زیری قاب آیفون را کنار بزنید.

• براکت لبه زیرین قاب آیفون XR تعمیری را با نوک پنس گرفته و آن را به سمت بالا بچرخانید تا نسبت به قاب پشت گوشی زاویه ۹۰ درجه پیدا کند.

گام نوزدهم:براکت لبه زیری قاب آیفون را کنار بزنید.

گام بیستم:کانکتور لبه زیری قاب آیفون را آزاد کنید.

• کانکتور کوچکی که در لبه زیرین قاب آیفون XR نصب شده را دقیقا مشابه با عکس های این مرحله و با نوک اسپاتول سرگرد آزاد کنید. این کانکتور منجر به اتصال براکت لبه زیرین قاب آیفون به مادربرد شده و باید با احتیاط از روی سوکتش آزاد شود.گام بیستم:کانکتور لبه زیری قاب آیفون را آزاد کنید.

گام بیست و یکم:براکت لبه زیری قاب آیفون را جدا کنید.

• براکت لبه زیرین قاب پشت آیفون XR را با نوک پنس گرفته و از این بخش جدا کنید.

گام بیست و یکم:براکت لبه زیری قاب آیفون را جدا کنید.

گام بیست و دوم:کاور روی کانکتور موتور ویبره را بردارید.

• با نوک پنس کاوری که روی کانکتور موتور ویبره یا همان تپتیک آیفون XR نصب است را از روی آن جدا کنید.

گام بیست و دوم:کاور روی کانکتور موتور ویبره را بردارید.

گام بیست و سوم:پیچ های کپسول اسپیکر (بازر) را باز کنید.

• پیچ ۲.۸ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید. این پیچ از نوع استنداف است.

• پیچ ۲.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید. این پیچ هم از نوع استنداف است.

• پیچ ۲.۳ میلیمتری فیلیپسی که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۸ میلیمتری فیلیپسی که در عکس با رنگ آبی مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۶ میلیمتری فیلیپسی که در عکس با رنگ آبی مشخص شده را باز کنید.

گام بیست و سوم:پیچ های کپسول اسپیکر (بازر) را باز کنید.

گام بیست و چهارم:دو براکت کنار کپسول اسپیکر و موتور ویبره را بردارید.

• براکت فلزی کوچکی که در گوشه سمت راست وبالایی کپسول اسپیکر (بازر) آیفون XR قرار دارد را با نوک پنس از این قسمت بردارید.

• براکت فلزی روی کانکتور موتور ویبره آیفون را هم با پنس از روی سوکتش بردارید.

گام بیست و چهارم:دو براکت کنار کپسول اسپیکر و موتور ویبره را بردارید.

گام بیست و پنجم:بخش بالایی کپسول اسپیکر (بازر) را بلند کنید.

• نوک اسپاتول سرگرد را دقیقا مثل عکس اول در گوشه بیرونی محفظه اسپیکر یا بازر آیفون XR قرار دهید و خیلی آرام آن را به سمت بالا هدایت کنید تا لبه بالایی کپسول اسپیکر از روی قاب پشت گوشی بلند شود.گام بیست و پنجم:بخش بالایی کپسول اسپیکر (بازر) را بلند کنید.

گام بیست و ششم:کپسول اسپیکر iPhone XR را جدا کنید.

• لبه بالایی کپسول اسپیکر یا بازر آیفون XR را با انگشتان بگیرید و آن را به سمت عقب بکشید تا به طور کامل از گوشه قاب پشت دستگاه آزاد و جدا شود.

گام بیست و ششم:کپسول اسپیکر iPhone XR را جدا کنید.

گام بیست و هفتم:چسب های محل نصب اسپیکر را تمیز کنید.

• باقی مانده چسب هایی که در محل نصب کپسول اسپیکر iPhone XR تعمیری وجود دارد را با نوک پنس از لبه های قاب گوشی جدا کنید.

گام بیست و هفتم:چسب های محل نصب اسپیکر را تمیز کنید.

گام بیست و هشتم:پیچ های نگهدارنده موتور ویبره (تپتیک) را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۸ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید. این پیچ ها نگهدارنده موتور ویبره iPhone XR هستند.

گام بیست و هشتم:پیچ های نگهدارنده موتور ویبره (تپتیک) را باز کنید.

گام بیست و نهم:کانکتور موتور ویبره (تپتیک) آیفون XR را آزاد کنید.

• نوک اسپاتول سر صاف را زیر کانکتور موتور ویبره یا تپتیک آیفون XR وارد کنید و آن را به سمت بالا هدایت کنید تا کانکتور مذکور از روی سوکتش آزاد شود.

گام بیست و نهم:کانکتور موتور ویبره (تپتیک) آیفون XR را آزاد کنید.

گام سی ام:موتور ویبره (تپتیک) آیفون XR را جدا کنید.

• گوشه موتور ویبره آیفون XR را با پنس گرفته و آن را به طور کامل از لبه زیرین قاب پشت دستگاه جدا کنید.

گام سی ام:موتور ویبره (تپتیک) آیفون XR را جدا کنید.

گام سی و یکم:چسب های نگهدارنده باتری را آزاد کنید.

برای کیپ نگه داشتن باتری آیفون XR چسب های خاصی در زیر باتری گوشی نصب شده که خاصیت چسبندگی بالایی دارند و منجر به کیپ شدن باتری روی قاب پشت آیفون می‌شوند. برای تعویض باتری iPhone XR لازم است که این چسب ها از زیر باتری قدیمی گوشی جدا شوند تا امکان جداسازی باتری و تعویض آن میسر گردد.

گام سی و یکم:چسب های نگهدارنده باتری را آزاد کنید.

گام سی و دوم:لبه های چسب نگهدارنده باتری را آزاد کنید.

• با نوک پنس یا پیک چهار لبه چسب های نگهدارنده باتری iPhone XR را از گوشه آن‌ها آزاد کنید. در حین انجام این کار مراقب باشید که به بدنه باتری آسیبی وارد نشود.

گام سی و دوم:لبه های چسب نگهدارنده باتری را آزاد کنید.

گام سی و سوم:دو چسب لبه زیری باتری را آزاد کنید.

• لبه اولین چسب بخش زیرین باتری آیفون XR تعمیری را با نوک انگشت بگیرید و آن را با نیروی یکنواخت و زاویه ۴۵ درجه به سمت عقب بکشید. در این شرایط چسب تا چند برابر طول اصلی خودش کش می‌آید. کشیدن چسب با نیروی یکنواخت و زاویه ۴۵ درجه را تا جایی ادامه دهید که به طور کامل از زیر باتری آزاد شود.

• لبه دومین چسب بخش زیرین باتری iPhone XR را هم گرفته و دقیقا مثل حالت قبل عمل کنید تا این چسب هم به طور کامل از زیر باتری آیفون آزاد شود.

گام سی و سوم:دو چسب لبه زیری باتری را آزاد کنید.

گام سی و چهارم:دو چسب لبه بالایی باتری را آزاد کنید.

• آیفون را بچرخانید و دو چسب لبه بالایی باتری را هم دقیقا مثل مرحله قبل آزاد کنید. دقت داشته باشید که در حین انجام این مرحله باید با یک دست باتری آیفون را با نیروی ملایم روی قاب پشت گوشی فشار دهید تا از بیرون پریدن باتری پیشگیری شود. پس دو چسب لبه بالایی باتری را هم به شیوه مشابه با مرحله قبل آزاد کنید.

گام سی و چهارم:دو چسب لبه بالایی باتری را آزاد کنید.

گام سی و پنجم(در صورت نیاز):باتری را کامل شل کنید.

• با آی‌اوپنر،سشوار یا هیتر به قاب پشت آیفون XR و محل نصب چسب های نگهدارنده باتری گرما اعمال کنید. شدت گرما را روی حالت متوسط تنظیم کنید و ۱ دقیقه به قاب پشت آیفون گرما بدهید.

گام سی و پنجم(در صورت نیاز):باتری را کامل شل کنید.

گام سی و ششم:باتری iPhone XR اپل را عوض کنید.

• باتری قدیمی را از روی قاب پشت آیفون جدا کنید.می‌توانید تعویض باتری iPhone XR را انجام دهید. برای بستن گوشی لازم است تمام مراحلی که شرح دادیم را از انتها به ابتدا دنبال کرده و در صورت نیاز به شکل معکوس انجام دهید.

گام سی و ششم:باتری iPhone XR اپل را عوض کنید.

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی آموزش تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

 

بیشتر بدانید:

آموزش عوض کردن ال سی دی آیفون XR  

آموزش عوض کردن موتور ویبره آیفون XR

آموزش عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون X

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *