آموزش عوض کردن دوربین جلو آیفون XS   

آموزش عوض کردن دوربین جلو آیفون XS   

چنان چه اخیراً در دوربین جلو گوشی آیفون XS خود با مشکلاتی مواجه شده اید به گونه ای که مشاهده می کنید بخش تشخیص چهره گوشی شما کار نمی کند،عکس های سلفی تار هستند، برنامه های عکس باز نمی شوند یا دوربین جلو گوشی کلاً از کار افتاده است؛در این حالت شما نیازمند تعمیرات موبایل و تعویض دوربین جلو آیفون XS خود خواهید بود.

گام اول:ابتدا گوشی آیفون را خاموش کنید.

• آیفونی که قرار است تعمیر شود را خاموش نمایید.

 

گام دوم:خشاب سیم کات را خارج کنید.

• با استفاده از سوزن باز کننده خشاب سیم کارت آیفون،این قطعه را از لبه سمت راست قاب گوشی جدا نمایید.

گام دوم:خشاب سیم کات را خارج کنید.

گام سوم:پیچ های لبه زیری را باز کنید.

• دو عدد پیچی که در لبه زیرین قاب آیفون نصب شده‌اند و در عکس با رنگ قرمز مشخص هستند را با با پیچ گوشتی مناسب تعمیرات اپل باز کنید.

گام سوم:پیچ های لبه زیری را باز کنید.

گام چهارم:گوشه زیری قاب آیفون را شل کنید.

• با سشوار، آی‌اوپنر (iOpener) یا هیتر به گوشه سمت چپ و زیرین قاب آیفون گرما اعمال کنید. اعمال ۳۰ ثانیه گرمای متوسط به این بخش از قاب آیفون کفایت می‌کند.

• نوک یک جسم دارای لبه باریک و پهن (مثل تیغه موکت بر) را از لبه قاب گوشی به درون شکاف مابین پنل ال سی دی و پنل پشت آیفون وارد کنید.

گام چهارم:گوشه زیری قاب آیفون را شل کنید.

گام پنجم:لبه زیری قاب آیفون XS را شل کنید.

• نوک یک پیک را از کنار تیغه موکت بر به داخل شکافی وارد کنید که در گوشه قاب آیفون ایجاد شده است.

• تیغه موکت بر را از قاب گوشی خارج نمایید.

• پیک را چند مرتبه در لبه زیرین قاب گوشی به صورت رفت و برگشت حرکت دهید تا لاستیک های آب بندی این بخش از قاب دستگاه کاملا از بین بروند.

گام پنجم:لبه زیری قاب آیفون XS را شل کنید.

گام ششم:قاب آیفون XS را کامل کنید.

• با سشوار، آی‌اوپنر یا هیتر به هر چهار لبه قاب آیفون گرمای متوسطی اعمال کنید. هر یک از لبه های قاب گوشی را برای ۳۰ ثانیه در معرض گرما قرار دهید.

• پیک را به آرامی به لبه سمت چپ قاب آیفون هدایت نمایید و در این بخش به صورت رفت و برگشت حرکت دهید تا لاستیک های آب بندی لب سمت چپ قاب آیفون کاملا از بین بروند.

• پیک را به لبه بالایی قاب آیفون منتقل کنید و این بخش را هم به شیوه مشابه آزاد نمایید.

• پیک را به لبه سمت راست قاب آیفون منتقل کرده و با حرکت رفت و برگشت،لاستیک های آب بندی این بخش از قاب گوشی را هم کاملا از بین ببرید.

گام ششم:قاب آیفون XS را کامل کنید.

گام هفتم:قاب آیفون XS را به صورت کتابی باز کنید.

• آیفون تعمیری را روی میز کارتان قرار دهید.

• به آرامی پنل ال سی دی آیفون را از لبه سمت چپ قاب گوشی موبایل به سمت راست (به شکل کتابی) باز کنید. مراقب باشید که هیچ نیروی کششی به لبه سمت راست قاب گوشی وارد نشود.

گام هفتم:قاب آیفون را به صورت کتابی باز کنید.

گام هشتم:پیچ های براکت کانکتور LCD را باز کنید.

• چهار پیچی که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را با پیچ گوشتی مناسب باز کنید.

گام هشتم:پیچ های براکت کانکتور LCD را باز کنید.

گام نهم:تک پیچ باقی مانده براکت کانکتور LCD را باز کنید.

• پیچی که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را هم از روی براکت کانکتور ال سی دی آیفون ایکس اس باز کنید.

گام نهم:تک پیچ باقی مانده براکت کانکتور LCD را باز کنید.

گام دهم:براکت کانکتور LCD آیفون XS را بردارید.

• براکت کانکتور ال سی دی آیفون را از روی برد گوشی جدا کنید.

گام دهم:براکت کانکتور LCD آیفون را بردارید.

گام یازدهم:کانکتور باتری آیفون XS را آزاد کنید.

• با نوک اسپاتول یا قاب باز کن به آرامی کانکتور باتری آیفون را هم از روی سوکتش آزاد کنید.

گام یازدهم:کانکتور باتری را آزاد کنید.

گام دوازدهم:کانکتور ال سی دی تاچ را آزاد کنید.

• کانکتور های ال سی دی و تاچ آیفون را هم با اسپاتول یا قاب باز کن از روی برد آزاد کنید.

گام دوازدهم:کانکتور ال سی دی تاچ را آزاد کنید.

 

گام سیزدهم:قاب آیفون XS را کامل جدا کنید.

• کانکتور سنسور های جلوی iPhone XS را با احتیاط از روی سوکتش آزاد نمایید.

گام سیزدهم:قاب آیفون را کامل جدا کنید.

گام چهاردهم:پیچ های لبه زیری قاب آیفون XS را باز کنید.

• هشت پیچی که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را از لبه زیرین قاب پشت آیفون ایکس اس باز کنید.

گام چهاردهم:پیچ های لبه زیری قاب آیفون را باز کنید.

 آموزش تعمیرات آیفون توسط بهترین متخصصان جادوی موبایل

 

آموزش تعمیرات موبایل عوض کردن دوربین جلو آیفون XS   

 

گام پانزدهم:براکت زیر موتور ویبره را جدا کنید.

• یک براکت کوچک درست زیر ویبراتور یا همان موتور ویبره آیفون XS قرار دارد. این براکت را با پنس از لبه زیرین قاب گوشی جدا کنید.

گام پانزدهم:براکت زیر موتور ویبره را جدا کنید.

گام شانزدهم:براکت گوشه قاب آیفون XS را جدا کنید.

• براکتی که در گوشه قاب پشت آیفون و لبه زیرین و سمت راست آن واقع شده را هم با پنس از آن جدا نمایید.

گام شانزدهم:براکت گوشه قاب آیفون را جدا کنید.

گام هفدهم:کانکتور موتور ویبره را آزاد کنید.

• کانکتور ویبراتور یا موتور ویبره آیفون را با احتیاط و با استفاده از یک اسپاتول از روی سوکتش آزاد کنید.

گام هفدهم:کانکتور موتور ویبره را آزاد کنید.

گام هجدهم:لبه بالایی ویبراتور و اسپیکر را بلند کنید.

• به آرامی با نوک اسپاتول یا پیک،لبه بالایی ویبراتور و کپسول اسپیکر آیفون را از روی جایگاهش بلند کنید.

گام هجدهم:لبه بالایی ویبراتور و اسپیکر را بلند کنید.

گام نوزدهم:ویبراتور و اسپیکر را جدا کنید.

• کپسول اسپیکر و موتور ویبره آیفون را با دست گرفته و آن ها را کاملا از لبه زیرین قاب گوشی جدا نمایید.

گام بیستم:چسب های نگهدارنده باتری را آزاد کنید.

• لبه اولین چسب نگهدارنده را از روی باتری آزاد کنید.

• لبه چسب را با انگشتان خود بگیرید و آن را با زاویه ۳۵ درجه و نیروی کنترل شده و یکنواخت به سمت عقب بکشید. کشیدن چسب را تا جایی ادامه دهید که چند برابر طول اصلی خودش کش بیاید و نهایتا از زیر باتری آزاد شود.

• سه چسب باقی مانده را هم دقیقا به شیوه مشابه از زیر باتری آیفون جدا کنید.

گام بیستم:چسب های نگهدارنده باتری را آزاد کنید.

گام بیست و یکم:لبه باتری را بلند کنید.

• به آرامی با انگشت یا نوک اسپاتول لبه بالایی باتری آیفون را از روی قاب گوشی بلند کنید.

گام بیست و یکم:لبه باتری را بلند کنید.

گام بیست و دوم:باتری آیفون XS را جدا کنید.

• باتری آیفون را به طور کامل از روی قاب پشت آیفون جدا کنید.

گام بیست و دوم:باتری را جدا کنید.

گام بیست و سوم:دو کانکتور زیرینFace ID را آزاد کنید.

• دو کانکتوری که در عکس ها مشخص شده‌اند را از روی مادربرد آیفون آزاد کنید.

گام بیست و سوم:دو کانکتور زیرینFace ID را آزاد کنید.

گام بیست و چهارم:آزاد کردن کانکتور بالاییFace ID را آزاد کنید.

• کانکتوری که در عکس نشان داده شده را با نوک اسپاتول یا قاب باز کن از روی برد گوشی آزاد نمایید.

گام بیست و چهارم:آزاد کردن کانکتور بالایی  Face ID را آزاد کنید.

گام بیست و پنجم:فلت دوربین سلفی و Face IDرا جدا کنید.

• نوک اسپاتول را از لبه بالایی فلت دوربین سلفی و Face ID به زیر آن وارد کنید و به آرامی این فلت را به سمت بالا هدایت کنید.

• مجموعه دوربین و متعلقات Face ID را با دست گرفته و به سمت خارج قاب آیفون جدا کنید.

گام بیست و پنجم:فلت دوربین سلفی و Face IDرا جدا کنید.

گام بیست و ششم:دوربین جلو آیفون XS اپل را عوض کنید.

• می‌توانید تعویض دوربین جلو آیفون XS معیوب را با ماژول دوربین جدید انجام دهید. برای بستن یا جمع کردن گوشی باید مراحلی که نام شرح دادیم را به ترتیب از انتها به ابتدا دنبال کنید و به صورت معکوس انجام دهید.تعویض دوربین جلو iPhone XS اپل

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

بیشتر بدانید:

آموزش عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون XR

آموزش عوض کردن باتری آیفون XR   

آموزش عوض کردن ال سی دی آیفون XR  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *