آموزش تعویض دکمه ولوم آیفون ۷

آموزش عوض کردن دکمه ولوم آیفون  7

تعویض دکمه ولوم آیفون ۷

چنانچه اگر دکمه ولوم (Volume) یا تنظیم صدای آیفون ۷ شکسته یا خراب شده باشد،برای تعویض آن باید به عنوان یک تعمیرکار انجام بدهید. بنابراین عوض کردن دکمه ولوم آیفون ۷ (Volume) کار ساده ایی نیست و مراحل طولانی را باید طی نمایید. اما اگر قصد تعویض دکمه ولوم یا صدای آیفون ۷ را دارید،باید با حوصله پیش بروید و طبق تخمینی که زده شده،حدود ۴۵ دقیقه الی ۲ ساعت را زمان می برد.

 

گام اول:ابتدا پیچ های لبه زیر را باز کنید.

• آیفون ۷ تعمیری را خاموش نمایید.

• دو پیچ ۳.۴ میلیمتری که در لبه زیرین آیفون ۷ قرار دارد را باز نمایید.

گام اول:ابتدا پیچ های لبه زیر را باز کنید.

گام دوم:به لبه زیر گرما دهید.

• برای اینکه باز کردن آیفون ۷ کمی ساده تر انجام شود،با استفاده از سشوار یا iOpener به لبه زیرین گوشی گرما داده،گرما را به صورت یکنواخت و ملایم به این بخش از بدنه آیفون وارد نمایید. این کار منجر می‌شود تا خاصیت چسبندگی لاستیک آب بندی بکار رفته در این قسمت کاهش یابد و باز کردن بدنه گوشی راحت تر انجام شود.

گام سوم:ساکشن کاپ را وصل کنید.

• ساکشن کاپ را بر روی صفحه نمایش آیفون ۷ وصل نمایید. محل نصب ساکشن کاپ باید نزدیک به لبه زیرین گوشی باشد.

گام سوم:ساکشن کاپ را وصل کنید.

گام چهارم:ساکشن کاپ و ورود اسپاتول به لبه زیر آن را بلند کنید.

• آیفون ۷ تعمیری را روی میز کار قرار داده و با ساکشن کاپ به لبه زیر گوشی نیروی کششی وارد نمایید. این کار سبب می‌شود تا شکافی مابین دو پنل بالا و پشت آیفون به وجود آید.

گام چهارم:ساکشن کاپ و ورود اسپاتول به لبه زیر آن را بلند کنید.

گام پنجم:لاستیک آب بندی لبه زیری را از بین ببرید.

• بعد از ورود نوک اسپاتول به لبه زیری گوشی،به آهستگی آن را به صورت افقی در شکاف موجود حرکت داده،حرکت اسپاتول و اصطلاحا بازی کردن با آن را تا جایی ادامه دهید که احساس نمایید، لاستیک آب بندی لبه زیرین گوشی کاملا از بین رفته و خاصیت چسبندگی در این بخش از بدنه دستگاه وجود ندارد.

گام پنجم:لاستیک آب بندی لبه زیری را از بین ببرید.

گام ششم:شل بودن سه لبه آیفون را چک کنید.

گام ششم:شل بودن سه لبه آیفون را چک کنید.

گام هفتم:ساکشن کاپ را بردارید.

• در همین مرحله ساکشن کاپ را از روی صفحه نمایش آیفون تعمیری بردارید.

گام هشتم:لاستیک آب بندی لبه بالا را از بین ببرید.

• نوک پیک را به داخل شکاف مابین دو پنل رو و پشت در لبه بالایی آیفون ۷ فرو کنید و با حرکت دادن پیک سعی کنید تا لاستیک آب بندی این بخش از بدنه گوشی را هم از بین ببرید.

گام هشتم:لاستیک آب بندی لبه بالا را از بین ببرید.

گام نهم:دو پنل آیفون را بصورت کتابی باز کنید.

• آیفون ۷ مورد نظر را روی میز کار قرار داده و به صورت کتابی پنل روی آن را از لبه سمت چپ به سمت لبه راست باز نمایید.

گام نهم:دو پنل آیفون را بصورت کتابی باز کنید.

گام دهم:پیچ های براکت باتری را باز کنید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند و یک پیچ ۲.۴ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی نمایش داده شده را باز نمایید.

گام دهم:پیچ های براکت باتری را باز کنید.

گام یازدهم:براکت کانکتور باتری را بدارید.

• براکت کانکتور باتری را بردارید.

گام یازدهم:براکت کانکتور باتری را بدارید.

گام دوازدهم:کانکتور باتری از روی برد جدا کنید.

• کانکتور باتری آیفون ۷ تعمیری را از روی برد جدا نمایید.

گام دوازدهم:کانکتور باتری از روی برد جدا کنید.

گام سیزدهم:دو کانکتور LCD را جدا کنید.

• اولین کانکتور LCD را از روی برد آیفون ۷ جدا نمایید.

• دومین کانکتور را هم به شیوه مشابه از روی برد جدا نمایید.

گام چهاردهم:پیچ و براکت بخش سنسورها را جدا کنید.

• دو پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز نمایش داده‌ شده‌اند را باز نمایید.

• براکت بخش سنسورهای آیفون تعمیری را بردارید.

گام چهاردهم:پیچ و براکت بخش سنسورها را جدا کنید.

گام پانزدهم:کانکتور بخش سنسورها از روی برد جدا کنید.

• دقیقا مشابه با عکس های ضمیمه شده، کانکتور بخش سنسورهای آیفون تعمیری را از روی برد جدا نمایید.

گام شانزدهم:پنل رو و زیر آیفون کامل جدا کنید.

• در ادامه برای تعویض دکمه ولوم آیفون ۷ (Volume) نیازی به پنل روی دستگاه ندارید، و کارها را بر روی پنل زیرین انجام می‌دهید.

گام شانزدهم:پنل رو و زیر آیفون کامل جدا کنید.

گام هفدهم:متعلقات سیم کارت را جدا کنید.

• با سوزن مخصوص باز کردن شیار سیم کارت آیفون ۷،معلقات سیم کارت آن را خارج نمایید.

گام هفدهم:متعلقات سیم کارت را جدا کنید.

گام هجدهم:کانکتور لنز دوربین اصلی از روی برد جدا کنید.

• با نوک اسپاتول کانکتور لنز دوربین اصلی آیفون تعمیری را از روی برد جدا نمایید.

گام هجدهم:کانکتور لنز دوربین اصلی از روی برد جدا کنید.

 

گام نوزدهم:دو پیچ براکت دوربین را باز کنید.

• پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز نمایش داده شده و پیچ ۲.۵ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی نمایش داده شده و نگهدارنده براکت لنز دوربین اصلی آیفون ۷ هستند را باز نمایید.

گام نوزدهم:دو پیچ براکت دوربین را باز کنید.

گام بیستم:براکت لنز دوربین را بردارید.

• محافظ یا همان براکت لنز دوربین اصلی آیفون تعمیری را بردارید.

گام بیستم:براکت لنز دوربین را بردارید.

گام بیست و یکم:کانکتور چراغ فلش LED از روی برد جدا کنید.

• کانکتور چراغ فلش LED دوربین اصلی آیفون ۷ تعمیری را مثل عکس های ضمیمه شده از روی برد جدا نمایید.

 

آموزش تعمیرات موبایل تعویض دکمه ولوم آیفون۷

 

 

گام بیست و دوم:دو پیچ براکت کابل بالایی را باز نمایید.

• دو پیچ سه سو و ۱.۲ میلیمتری نمایش داده شده در عکس را باز نمایید.

گام بیست و دوم:دو پیچ براکت کابل بالایی را باز نمایید.

گام بیست و سوم:براکت کابل بالایی را بردارید.

• براکت کابل بالایی را از روی پنل پشت آیفون تعمیری جدا کنید.

گام بیست و چهارم:کانکتور کابل بالایی را از روی برد جدا کنید.

• با نوک اسپاتول و قرار دادن آن در زیر کانکتور نمایش داده شده در عکس،این کانکتور را از روی برد آیفون ۷ تعمیری جدا کنید.

گام بیست و چهارم:کانکتور کابل بالایی را از روی برد جدا کنید.

گام بیست و پنجم:پیچ های آنتن وای فای گوشی چپ و بالا را باز کنید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند را باز نمایید.

• سپس تک پیچ ۱.۷ میلیمتری که در عکس دوم با رنگ نارنجی نمایش داده شده را هم باز نمایید.

گام بیست و پنجم:پیچ های آنتن وای فای گوشی چپ و بالا را باز کنید.

گام بیست و ششم:آنتن وای فای گوشه چپ و بالا را بردارید.

آنتن وای فای گوشه سمت چپ و بالای آیفون تعمیری را با استفاده از پنس برداشته و از روی برد جدا نمایید.

 

گام بیست و هفتم:پیچ های گوشه پنل پشت را باز کنید.

• پیچ قرمز رنگ ۱.۳ میلیمتری گوشه سمت چپ و بالای پنل زیر آیفون ۷ را باز نمایید.

• پیچ ۲.۲ میلیمتری و نارنجی رنگ موجود در همین بخش از بدنه گوشی را هم باز نمایید.

گام بیست و هفتم:پیچ های گوشه پنل پشت را باز کنید.

گام بیست و هشتم:براکت آنتن وای فای را بردارید.

• براکت یا محافظ آنتن وای فای گوشه سمت چپ و بالای آیفون ۷ تعمیری را با استفاده از پنس بردارید.

گام بیست و هشتم:براکت آنتن وای فای را بردارید.

گام بیست و نهم:پیچ نگهدارنده براکت اتصال به زمین را باز کنید.

• پیچ استنداف ۲.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز نمایش داده شده را از روی پنل پشت گوشی باز کنید.

گام بیست و نهم:پیچ نگهدارنده براکت اتصال به زمین را باز کنید.

گام سی ام:براکت اتصال به زمین را کنار بزنید.

• با نوک پنس انتهای براکت اتصال به زمین آیفون ۷ را برداشته و مثل عکس به سمت بالا و عقب ببرید تا مسیر برد گوشی خارج گردد.

گام سی و یکم:دو کانکتور کابل آنتن از روی برد را جدا کنید.

گام سی و دوم:دو کانکتور کابل آنتن را کنار بزنید.

• با نوک پنل دو کانکتور کابل آنتی که در مرحله قبل باز کردید را بگیرید و آن ها را به سمت راست متمایل سازید.

گام سی و سوم:کانکتور کابل پایین از روی برد جدا کنید.

• کانکتور کابل پایین آیفون تعمیری را از روی برد جدا کنید. بدین منظور نوک اسپاتول را در گوشه سمت راست کانکتور قرار داده و به آن نیرویی رو به سمت بالا وارد کنید.

گام سی و چهارم:پیچ های نگهدارنده برد را باز کنید.

• پی ۱.۴ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز نمایش داده شده را باز نمایید.

• سه پیچ ۲.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی نمایش داده شده را باز نمایید.

گام سی و چهارم:پیچ های نگهدارنده برد را باز کنید.

گام سی و پنجم:پلانجر سیم کارت را کنار بزنید.

• با نوک پنس پلانجر سیم کارت را که بعد از خارج کردن متعلقات آن به سمت داخل بدنه گوشی وارد شده را به جای اصلی خود برگردانید.

گام سی و پنجم:پلانجر سیم کارت را کنار بزنید.

گام سی و ششم:جدا کردن برد از پنل پشت را شروع کنید.

• با قرار دادن نوک پهن اسپاتول در لبه زیرین برد آیفون ۷ تعمیری سعی نمایید. و خیلی آرام آن را از جای خود بلند نمایید.

گام سی و هفتم: برد را از روی پنل پشت بردارید.

• با استفاده از انگشت خود لبه زیرین برد را بگیرید و آن را به سمت بالا و خودتان هدایت  کنید. تا برد آیفون ۷ کاملا از روی پنل پشت جدا گردد.

گام سی و هفتم: برد را از روی پنل پشت بردارید.

گام سی و هشتم:پیچ های کابل دکمه ولوم و پاور را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۹ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز نمایید.

• سه پیچ ۲.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

گام سی و هشتم:پیچ های کابل دکمه ولوم و پاور را باز کنید.

گام سی و نهم:دو پیچ نگهدارنده پنل پشت را باز کنید.

• پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس اول با رنگ قرمز نمایش داده شده را باز نمایید.

• پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی نمایش داده شده را باز نمایید.

گام سی و نهم:دو پیچ نگهدارنده پنل پشت را باز کنید.

گام چهلم:دکمه سایلنت به سمت داخل هدایت کنید.

• نوک اسپاتول یا پنس را بر روی دکمه سایلنت آیفون ۷ تعمیری قرار دهید و این دکمه را از بیرون به داخل هول دهید تا واشر رنگی آن نمایان شود.

گام چهلم:دکمه سایلنت به سمت داخل هدایت کنید.

گام چهل و یکم:لنز دوربین اصلی از روی پنل بردارید.

• با پنس لنز دوربین اصلی آیفون تعمیری را از روی پنل پشت بردارید.

گام چهل و دوم:ابتدا چسب و کابل آنتن را جدا کنید.

• مثل عکس های ضمیمه شده با استفاده از یک پیک و وارد کردن آن در زیر چسب کابل آنتن موجود در کنار لنز دوربین آیفون ۷، باز کردن چسب کابل آنتن را آغاز کنید.

گام چهل و دوم:ابتدا چسب و کابل آنتن را جدا کنید.

گام چهل و سوم:کابل آنتن را از روی پنل بردارید.

• کابل آنتن را با استفاده از پنس برداشته و از پنل پشت جدا کنید.

گام چهل و چهارم:پیچ براکت فلش به دوربین را باز کنید.

• پیچ ۲.۳ میلیمتری استنداف اتصال دهنده براکت چراغ فلش به دوربین اصلی آیفون ۷ را باز کنید.

گام چهل و چهارم:پیچ براکت فلش به دوربین را باز کنید.

گام چهل و پنجم:براکت فلش را بردارید.

• براکت فلش را از روی پنل پشت آیفون ۷ تعمیری بردارید.

گام چهل و پنجم:براکت فلش را بردارید.

گام چهل و ششم:فلش را از روی پنل جدا کنید.

• با نوک اسپاتول ماژول فلش را از روی پنل پشت آیفون تعمیری جدا نمایید.

گام چهل و هفتم:میکروفون را از روی پنل پشت جدا کنید.

• با لبه پهن هالبرد اسپاجر،میکروفون آیفون ۷ تعمیری را مثل عکس های ضمیمه شده از روی پنل پشتی دستگاه جدا نمایید.

گام چهل و هفتم:میکروفون را از روی پنل پشت جدا کنید.

گام چهل و هشتم:ماژول دکمه پاور را جدا کنید.

• ماژول دکمه پاور را مثل عکس های ضمیمه شده از لبه سمت راست آیفون تعمیری جدا نمایید.

گام چهل و هشتم:ماژول دکمه پاور را جدا کنید.

گام چهل و نهم:ابتدا کابل دکمه ولوم و پاور را جدا کنید.

گام پنجاه ام: دومین گام کابل دکمه ولوم و پاور را جدا کنید.

• حالا هالبرد اسپاجر را در راستای عرض آیفون در زیر کابل دکمه ولوم و پاور دستگاه حرکت دهید.

گام پنجاه ام: دومین گام کابل دکمه ولوم و پاور را جدا کنید.

گام پنجاه و یکم:سومین گام کامل کابل دکمه ولوم و پاور را جدا کنید.

• در نهایت مسیر حرکت هالبرد اسپاجر را تغییر داده و مابقی کابل دکمه ولوم و پاور آیفون را از روی پنل پشت جدا نمایید.

• زمانی که به انتهای کابل رسیدید، آن را به سمت دکمه ولوم حرکت دهید تا کابل چسب کابل دکمه ولوم و پاور کاملا باز گردد.

گام پنجاه و دوم:کابل دکمه ولوم و پاور را جدا کنید.

• حالا می‌توانید کابل دکمه ولوم و پاور آیفون ۷ تعمیری را کاملا برداشته و از روی پنل پشت جدا کنید.

گام پنجاه و دوم:کابل دکمه ولوم و پاور را جدا کنید.

گام پنجاه و سوم:ابتدا کلیپس دکمه ولوم را باز نمایید.

• با نوک پنس یک سمت اولین کلیپس دکمه ولوم را گرفته و آن را به سمت پایین بکشید تا مثل عکس بالا باز شود.

گام پنجاه و چهارم:اولین کلیپس دکمه پاور را جدا کنید.

• سمت دیگر کلیپس دکمه پاور را با پنس بگیرید و با کشیدن آن به سمت بالا،کلیپس را کاملا جدا کنید.

گام پنجاه و چهارم:اولین کلیپس دکمه پاور را جدا کنید.

گام پنجاه و پنجم:دومین کلیپس را جدا کنید.

• دومین کلیپس دکمه ولوم آیفون ۷ تعمیری را هم به شیوه مشابه باز نمایید.

گام پنجاه و ششم:اولین براکت دکمه ولوم را باز کنید.

• نوک اسپاتول را در زیر سمت راست اولین براکت دکمه ولوم قرار داده و نیرویی رو به سمت بالا وارد کنید.

گام پنجاه و هفتم:اولین براکت دکمه ولوم رابردارید.

• با نوک پنس اولین براکت دکمه ولوم را گرفته و ضمن کشیدن آن به سمت بالا،براکت دکمه ولوم را بردارید.

گام پنجاه و هفتم:اولین براکت دکمه ولوم رابردارید.

گام پنجاه و هشتم:دومین براکت دکمه ولوم را بردارید.

• دومین براکت دکمه ولوم آیفون ۷ تعمیری را هم به شیوه مشابه بردارید.

گام پنجاه و هشتم:دومین براکت دکمه ولوم را بردارید.

گام پنجاه و نهم:دکمه ولوم آیفون ۷ (Volume)را تعویض کنید.

• با نوک پنس یا اسپاتول از درون پنل آیفون ۷ به دکمه ولوم فشار وارد کنید تا کاملا جدا شود.حالا می‌توانید نسبت به عوض کردن دکمه ولوم آیفون ۷ (Volume) اقدام کنید.برای بستن گوشی باید تمام مراحل تعمیر موبایل که شرح داده شدند را از انتها به ابتدا طی کنید.

گام پنجاه و نهم:دکمه ولوم آیفون 7 (Volume)را عوض کنید.

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

 

بیشتر بدانید:

آموزش عوض کردن صفحه نمایش آیفون ۷

آموزش عوض کردن آنتن وای فای آیفون ۶

آموزش عوض کردن سوکت شارژ آیفون ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *