آموزش عوض کردن سوکت شارژ آیفون ۶

تعویض سوکت شارژ آیفون ۶ یا همان لایتنینگ کانکتور (Lightening Connector) این گوشی تقریبا یکی از تعمیرات سخت آیفون ۶ خواهد بود. این کار عموما در شرایطی انجام پذیر است که گوشی ضمن اتصال شارژر به درستی شارژ نشود و سوکت آن دچار مشکل شده باشد. با تعویض سوکت شارژ آیفون ۶،سوکت هندزفری و یک میکروفون هم عوض می شود.

گام اول:پیچ های لبه زیر آن را باز کنید.

• آیفون ۶ تعمیری را خاموش کنید.

• دو پیچ ۳.۶ میلیمتری لبه زیر قاب آیفون را باز نمایید.

گام اول:پیچ های لبه زیر آن را باز کنید.

گام دوم:روش باز کردن قاب آیفون را انتخاب کنید.

به منظور جداسازی درب پشت و جلوی آیفون ۶ می‌توانید از دو روش مختلف نمود. در روش اول از ابزاری با نام آی‌اسکلک (iSclack) استفاده می‌شود. که اصطلاحا به آن قاب کش هم گفته می شود.

گام دوم:روش باز کردن قاب آیفون را انتخاب کنید.

گام سوم:(در صورت داشتن قاب کش):آیفون را در قاب کش قرار دهید.

• دستگیره قاب کش را جمع نمایید تا کاپ های مکنده سمت مخالف آن از هم فاصله بگیرند.

• آیفون ۶ رادر قاب کش قرار داده و دستگیره قاب کش را باز نمایید تا کاپ های مکنده آن روی درب پشت و جلوی آیفون ۶ تعمیری کاملا بچسبد.

 

گام چهارم:(در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را وصل کنید.

• ساکشن کاپ را روی لبه زیرین صفحه نمایش آیفون قرار دهید.

گام چهارم:(در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را وصل کنید.

گام پنجم:درب جلوی آیفون را باز کنید.

• درب جلوی آیفون ۶ تعمیری را به صورت کتابی تا جایی باز کنید که نسبت به درب پشت آن زاویه ۹۰ درجه داشته باشد.

گام پنجم:درب جلوی آیفون را باز کنید.

گام ششم:درب جلو به یک تکیه‌گاه را بصورت عمودی باز کنید.

• درب جلوی آیفون ۶ تعمیری را با کش به جسمی وصل کنید که بتواند نقش یک تکیه‌گاه مناسب را ایفاء کند.

گام هفتم:پیچ های براکت باتری را باز کنید.

• پیچ ۲.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز نمایید.

• پیچ ۳.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز نمایید.

گام هفتم:پیچ های براکت باتری را باز کنید.

گام هشتم:براکت باتری را جدا کنید.

• براکت باتری آیفون ۶ تعمیری را از درب پشت گوشی جدا نمایید.

گام نهم:کانکتور باتری را جدا کنید.

• کانکتور باتری آیفون ۶ تعمیری را از روی برد جدا نمایید.

گام نهم:کانکتور باتری را جدا کنید.

گام دهم:پیچ های براکت گوشه درب پشت را باز کنید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز نمایید.

• پیچ ۱.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز نمایید.

• پیچ ۳.۱ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز نمایید.

گام دهم:پیچ های براکت گوشه درب پشت را باز کنید.

گام یازدهم:براکت گوشه درب پشت را جدا کنید.

• براکت گوشه درب پشت آیفون ۶ تعمیری را از روی برد باز نمایید.

گام دوازدهم:کانکتور دوربین سلفی را جدا کنید.

• کانکتور دوربین سلفی آیفون ۶ تعمیری را از روی برد جدا نمایید.

گام دوازدهم:کانکتور دوربین سلفی را جدا کنید.

گام سیزدهم:کانکتور دکمه هوم را جدا کنید.

• کانکتور دکمه هوم آیفون ۶ را از روی برد باز نمایید.

گام سیزدهم:کانکتور دکمه هوم را جدا کنید.

گام چهاردهم:کانکتور صفحه نمایش را جدا کنید.

کانکتور صفحه نمایش آیفون ۶ تعمیری را از روی برد گوشی جدا نمایید.

گام چهاردهم:کانکتور صفحه نمایش را جدا کنید.

گام پانزدهم:کانکتور دیجیتایزر (تاچ) را جدا کنید.

• کانکتور دیجیتایزر یا تاچ آیفون ۶ را از روی برد گوشی جدا نمایید.

گام شانزدهم:درب پشت و جلو را کامل جدا کنید.

گام شانزدهم:درب پشت و جلو را کامل جدا کنید.

گام هفدهم:کانکتور سوکت شارژ (لایتنینگ کانکتور) را جدا کنید.

• خیلی آرام کانکتور سوکت شارژ آیفون ۶ را از بالای اسپیکر باز نمایید.

گام هفدهم:کانکتور سوکت شارژ (لایتنینگ کانکتور) را جدا کنید.

گام هجدهم:کانکتور سیم آنتن زیر آن را باز کنید.

• کانکتور سیم آنتن زیری آیفون ۶ تعمیری را باز نمایید. این کانکتور در گوشه سمت چپ و بالای اسپیکر گوشی قرار دارد.

گام هجدهم:کانکتور سیم آنتن زیر آن را باز کنید.

گام نوزدهم:پیچ های نگهدارنده اسپیکر را باز کنید.

• دو پیچ ۲.۹ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز نمایید.

• دو پیچ ۲.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را باز نمایید.

گام نوزدهم:پیچ های نگهدارنده اسپیکر را باز کنید.

 

 

گام بیستم:کلیپس سیم آنتن زیری از لبه اسپیکر را جدا کنید.

• کلیپس سیم آنتن زیرین آیفون ۶ تعمیری را از روی لبه سمت چپ اسپیکر گوشی باز نمایید.

گام بیستم:کلیپس سیم آنتن زیری از لبه اسپیکر را جدا کنید.

گام بیست ویکم:اسپیکر آیفون را جدا کنید.

نوک اسپاتول را در گوشه سمت راست و زیرین اسپیکر آیفون ۶ تعمیری فرو برده و آن را به سمت بالا هول دهید.

• اسپیکر آیفون را از روی درب پشت گوشی جدا کنید.

 

آموزش تعمیرات موبایل تعویض سوکت شارژ آیفون

 

 

گام بیست و دوم:پیچ های نگهدارنده موتور لرزشی را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۶ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز نمایید.

گام بیست و دوم:پیچ های نگهدارنده موتور لرزشی را باز کنید.

گام بیست و سوم:موتور لرزشی آیفون را جدا کنید.

• موتور لرزشی آیفون ۶ تعمیری را از درب پشت گوشی جدا نمایید.

گام بیست و سوم:موتور لرزشی آیفون را جدا کنید.

گام بیست و چهارم:پیچ های براکت سوکت شارژ (لایتنینگ کانکتور) را باز کنید.

• دو پیچ ۳.۱ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز نمایید.

گام بیست و پنجم:براکت سوکت شارژ (لایتنینگ کانکتور) را جدا کنید.

• براکت سوکت شارژ آیفون ۶ تعمیری را از روی درب پشت گوشی جدا نمایید.

گام بیست و ششم:پیچ کلیپس میکروفون را باز کنید.

• پیچ ۳.۶ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز نمایید.

گام بیست و ششم:پیچ کلیپس میکروفون را باز کنید.

گام بیست و هفتم:کلیپس میکروفون را جدا کنید.

• کلیپس نگهدارنده میکروفون آیفون ۶ تعمیری را با پنس از درب پشت گوشی جدا نمایید.

گام بیست و هفتم:کلیپس میکروفون را جدا کنید.

گام بیست و هشتم:پیچ های نگهدارنده سوکت شارژ (لایتنینگ پورت) را باز کنید.

• دو پیچ ۳.۱ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز نمایید.

• دو پیچ ۱.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را باز نمایید.

• دو پیچ ۱.۵ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده‌اند را باز نمایید.

گام بیست و هشتم:پیچ های نگهدارنده سوکت شارژ (لایتنینگ پورت) را باز کنید.

گام بیست و نهم:لبه سمت راست سیم لایتنینگ پورت را باز کنید.

• نوک اسپاتول را از کنار کانکتور سوکت شارژ (لایتنینگ پورت) به زیر سیم آن وارد کنید و آهسته اسپاتول را به سمت جلو هول دهید تا بخش سمت راست سیم سوکت شارژ از روی درب پشت آیفون جدا گردد.

گام بیست و نهم:لبه سمت راست سیم لایتنینگ پورت را باز کنید.

گام سی ام:سمت راست سوکت شارژ (لایتنینگ کانکتور) را جدا کنید.

• با انگشت خود لبه سمت راست سیم سوکت شارژ آیفون ۶ را گرفته و آن را به سمت بالا هدایت کنید تا از روی درب پشت گوشی بلند گردد.

گام سی و یکم:وسط سوکت شارژ را از درب پشت بلند کنید.

• نوک اسپاتول را زیر سوکت شارژ آیفون ۶ تعمیری وارد کرده و خود سوکت را هم به سمت بالا هدایت کنید تا از روی درب پشت گوشی بلند گردد.

گام سی و یکم:وسط سوکت شارژ را از درب پشت بلند کنید.

گام سی و دوم:میکروفون از لبه زیری درب پشت را آزاد کنید.

• نوک اسپاتول را پشت میکروفون طلایی رنگ لبه زیری درب پشت آیفون ۶ قرار دهید و آن را به سمت جلو هدایت کنید تا از قاب گوشی آزاد گردد.

گام سی و سوم:جک هدفون را از درب پشت بلند کنید.

• نوک اسپاتول را زیر سوکت شارژ آیفون ۶ قرار دهید و خیلی آرام آن را به سمت بالا هول دهید تا جک هندزفری گوشی هم کمی از روی درب پشت آن بلند شود.

گام سی و سوم:جک هدفون را از درب پشت بلند کنید.

گام سی و چهارم:سوکت شارژ آیفون ۶ (لایتنینگ کانکتور) را عوض کنید.

• سپس می‌توانید نسبت به تعویض سوکت شارژ آیفون ۶ (لایتنینگ کانکتور) وارد عمل شوید. بنابراین برای بستن گوشی باید تمام مراحل نام برده شده را به ترتیب از آخر به اول طی نمایید.

گام سی و چهارم:سوکت شارژ آیفون 6 (لایتنینگ کانکتور) را عوض کنید.

 

 

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

 

بیشتر بدانید:

آموزش عوض کردن اسپیکر آیفون ۶

آموزش عوض کردن شیشه لنز دوربین اصلی iPhone 6

آموزش عوض کردن سیم دکمه هوم آیفون ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *