آموزش عوض کردن سیم دکمه هوم آیفون ۶

آموزش عوض کردن سیم دکمه هوم آیفون 6

همانطور که می دانید در برخی شرایط ممکن است نیاز داشته باشد تا فقط سیم یا کابل دکمه هوم آیفون ۶ اپل را تعویض کنید. بنابراین طبق تخمینی که خورده برای عوض کردن سیم دکمه هوم آیفون ۶ حدود ۴۵ الی ۱۲۰ دقیقه زمان می برد.

گام اول:پیچ های لبه زیر گوشی را باز کنید.

توجه داشته باشید قبل از شروع تعمیر آیفون حتما شارژ باتری آن را خالی کرده یا به کمتر از ۲۵ درصد باشد.

• آیفون ۶ را خاموش نمایید.

• دو پیچ ۳.۶ میلیمتری لبه زیر قاب گوشی آیفون را باز نمایید.

گام اول تعویض سیم دکمه هوم آیفون 6:پیچ های لبه زیر گوشی را باز کنید.

گام دوم:قاب آیفون را با چه روشی می خواهید باز کنید.

به عنوان مثال باز کردن قاب آیفون ۶ می‌توانید از ابزاری به نام قاب کش (iSclack) استفاده کنید. اگر به این ابزار دسترسی دارید،ادامه پروسه نمایید.

گام دوم:قاب آیفون را با چه روشی می خواهید باز کنید.

گام سوم:(در صورت نداشتن قاب کش):نصب ساکشن کاپ

• ساکشن کاپ را روی لبه زیر صفحه نمایش آیفون تعمیری وصل نمایید.

نکته: توجه داشته باشید که ساکشن کاپ محکم روی صفحه نمایش آیفون چسبیده باشد. همچنین دقت کنید که ساکشن کاپ روی دکمه هوم گوشی قرار نداشته باشد.

گام سوم تعویض سیم دکمه هوم آیفون 6:(در صورت نداشتن قاب کش):نصب ساکشن کاپ

گام چهارم:(در صورت نداشتن قاب کش):قاب آیفون را باز کنید.

• آیفون خراب را روی میز کار قرار داده  و با نوک قاب باز کن لبه زیر درب پشت آن را بگیرید. با دست دیگرتان ساکشن کاپ را به سمت بالا هدایت کنید و سعی کنید تمرکز نیروی کششی روی لبه زیرین قاب گوشی معطوف باشد. شدت نیروی کششی را به تدریج افزایش دهید تا شکاف باریکی در لبه زیرین قاب آیفون ۶ به وجود آید.

• نوک قاب باز کن را به درون شکاف ایجاد شده وارد کنید و با حرکت دادن آن در اطراف قاب آیفون ۶ سعی کنید گیره های قاب این گوشی را باز کنید.

گام چهارم:(در صورت نداشتن قاب کش):قاب آیفون را باز کنید.

گام پنجم:(در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را جدا کنید.

• ساکشن کاپ را از روی صفحه نمایش آیفون ۶ در حال تعمیر را جدا نمایید.

گام ششم:درب جلوی آیفون را باز کنید.

• درب جلوی آیفون ۶ تعمیری را به صورت کتابی و از لبه زیر آن تا جایی باز نمایید که نسبت به درب پشت حالت عمودی پیدا کند.

گام ششم تعویض سیم دکمه هوم آیفون 6:درب جلوی آیفون را باز کنید.

گام هفتم:درب جلو به یک تکیه‌گاه به صورت عمودی ببندید.

• درب جلوی آیفون ۶ تعمیری را در حالت عمودی به یک تکیه‌گاه مناسب متصل کنید. برای انجام دادن این کار می‌توانید از یک کش کمک بگیرید.

گام هفتم:درب جلو به یک تکیه‌گاه به صورت عمودی ببندید.

گام هشتم:پیچ های براکت باتری را باز کنید.

• پیچ ۲.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز نمایید.

• پیچ ۳.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز نمایید.

گام هشتم تعویض سیم دکمه هوم آیفون 6:پیچ های براکت باتری را باز کنید.

گام نهم:براکت باتری را جدا کنید.

براکت باتری آیفون ۶ تعمیری را از درب پشت گوشی جدا  نمایید.

گام نهم:براکت باتری را جدا کنید.
گام دهم:کانکتور باتری را جدا کنید.

گام یازدهم:پیچ های براکت گوشه درب پشت را باز کنید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز نمایید.

• پیچ ۱.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز نمایید.

• پیچ ۳.۱ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز نمایید.

تعویض سیم دکمه هوم آیفون 6: پیچ های براکت گوشه درب پشت را باز کنید.

گام دوازدهم:براکت گوشه درب پشت را جدا کنید.

• براکت گوشه درب پشت آیفون ۶ تعمیری را از روی برد باز کنید.

 

آموزش تعمیرات موبایل آموزش عوض کردن سیم دکمه هوم آیفون 6

 

گام سیزدهم:کانکتور دوربین سلفی را باز کنید.

• کانکتور دوربین سلفی یا جلوی آیفون ۶ تعمیری را از روی برد جدا نمایید.

گام سیزدهم آموزش عوض کردن سیم دکمه هوم آیفون 6:کانکتور دوربین سلفی را باز کنید.

گام چهاردهم:کانکتور دکمه هوم را جدا کنید.

• کانکتور دکمه هوم گوشی آیفون ۶ را از روی برد باز نمایید.

گام چهاردهم:کانکتور دکمه هوم را جدا کنید.

گام پانزدهم:کانکتور ال سی دی را جدا کنید.

• کانکتور ال سی دی را از روی برد گوشی جدا کنید.

گام پانزدهم آموزش عوض کردن سیم دکمه هوم آیفون 6:کانکتور ال سی دی را جدا کنید.

گام شانزدهم:کانکتور کابل دیجیتایزر را جدا کنید.

• کانکتور کابل دیجیتایزر آیفون ۶ را از روی برد گوشی باز نمایید.

گام هفدهم:درب پشت و جلو را کامل جدا کنید.

• درب پشت و جلوی آیفون ۶ را کاملا از هم جدا نمایید.

• از آنجایی که هدفمان عوض کردن فلت دکمه هوم آیفون ۶ بوده و این قطعه روی درب جلوی گوشی قرار دارد،بنابراین دیگر با درب پشت آیفون ۶ کاری نخواهیم داشت.

گام هفدهم:درب پشت و جلو را کامل جدا کنید.

گام هجدهم:پیچ های براکت اسپیکر مکالمه را باز کنید.

• پیچ ۲.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز نمایید.

• پیچ ۳.۰ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز نمایید.

• پیچ ۲.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز نمایید.

گام هجدهم تعویض سیم دکمه هوم آیفون 6:پیچ های براکت اسپیکر مکالمه را باز کنید.

گام نوزدهم:براکت اسپیکر مکالمه را جدا کنید.

• براکت اسپیکر مکالمه آیفون را از درب جلوی آن جدا نمایید.

گام نوزدهم:براکت اسپیکر مکالمه را جدا کنید.

گام بیستم:پیچ های براکت دکمه هوم را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۹ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز نمایید.

گام بیستم:پیچ های براکت دکمه هوم را باز کنید.

گام بیست و یکم:براکت دکمه هوم را جدا کنید.

• براکت دکمه هوم آیفون ۶ را از درب جلوی گوشی جدا نمایید.

گام بیست و دوم:کانکتور دکمه هوم را جدا کنید.

• کانکتور دکمه هوم و ال سی دی را باز نمایید.

گام بیست و سوم:پیچ های نگهدارنده پلیت محافظ نمایشگر را باز نمایید.

• پیچ ۱.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز نمایید.

•  پیچ ۱.۶ میلیمتری که در دو عکس آخر با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را باز نمایید.

گام بیست و سوم:پیچ های نگهدارنده پلیت محافظ نمایشگر را باز نمایید.

گام بیست و چهارم:پلیت محافظ نمایشگر را بلند کنید.

• لبه زیر آن پلیت محافظ نمایشگر آیفون ۶ را به آهستگی به سمت بالا بکشید .گام بیست و چهارم تعویض سیم دکمه هوم آیفون 6:پلیت محافظ نمایشگر را بلند کنید.

گام بیست و پنجم:جداسازی کامل پلیت نمایشگر از درب پشت را کامل جدا کنید.

• با نوک اسپاتول سوکت کانکتور دکمه هوم آیفون را از روی درب پشت این گوشی جدا نمایید.

• پلیت محافظ نمایشگر آیفون ۶ را کاملا از روی درب پشت این گوشی بردارید.

گام بیست و ششم:چسب روی سیم دکمه هوم را باز کنید.

• گوشه چسب روی پلیت محافظ نمایشگر آیفون ۶ تعمیری را مثل عکس اول با نوک پنس گرفته و آن را از روی پیلت باز کنید تا سیم دکمه هوم آیفون نمایان شود.

گام بیست و ششم:چسب روی سیم دکمه هوم را باز کنید.

گام بیست و هفتم:سیم دکمه هوم آیفون ۶ را تعویض کنید.

• به آهستگی سیم دکمه هوم آیفون ۶ را با انگشت گرفته و از روی پلیت محافظ نمایشگر این گوشی جدا کنید. و بعد از اتمام کار به منظور بستن گوشی باید تمام مراحلی که شرح داده شدند را به ترتیب از انتها با ابتدا انجام داده شود.

گام بیست و هفتم:سیم دکمه هوم آیفون 6 را عوض کنید.

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

بیستر بدانید:

آموزش عوض کردن اسپیکر آیفون ۶

آموزش عوض کردن سیم دکمه هوم آیفون ۶

آموزش عوض کردن مادربرد آیفون ۶ اس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *