آموزش عوض کردن موتور ویبره آیفون XR

آموزش عوض کردن موتور ویبره آیفون XR

موتور ویبره (Taptic Engine) قطعه‌ای است که در آیفون‌های اپل وظیفه ارائه فیدبک های لرزشی را بر عهده دارد. خوشبختانه این تعمیر از تعمیرات سخت گوشی مذکور نیست و شما با کمی دقت و حوصله قادر به انجام آن خواهید بود. و مابین ۶۰ الی ۱۲۰ دقیقه از زمانتان را می‌گیرد.

 

 

گام اول:پیچ های لبه زیری قاب آیفون XR را باز کنید.

• ابتدا گوشی آیفون XR تعمیری را خاموش نمایید.

• دو پیچ ۶.۷ میلیمتری که در لبه زیرین قاب آیفون را باز کنید.

گام اول:پیچ های لبه زیری قاب آیفون XR را باز کنید.

گام دوم:به لبه زیری قاب آیفون XR گرما اعمال کنید.

• با سشوار، آی‌اوپنر (iOpener) یا هیتر به لبه زیرین قاب iPhone XR اپل گرما اعمال کنید. گرما را در حالت متوسط برای مدت زمان ۱ دقیقه به این بخش از قاب گوشی وارد نمایید.

گام دوم:به لبه زیری قاب آیفون XR گرما اعمال کنید.

گام سوم (در صورت داشتن قاب کش):قاب کش را نصب کنید.

• دستگیره قاب کش را جمع کنید تا کاپ های مکنده سمت دیگر آن از هم فاصله بگیرند.

• لبه زیرین iPhone XR را در حالتی که صفحه نمایش آن رو به سمت بالا قرار داشته باشد در داخل قاب کش قرار دهید.

• دستگیره قاب کش را باز کنید تا کاپ های مکنده آن روی ال سی دی و قاب پشت آیفون بچسبند.

گام سوم (در صورت داشتن قاب کش):قاب کش را نصب کنید.

گام چهارم (در صورت داشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون XR شکافی ایجاد کنید.

• سعی کنید بدنه آیفون XR تعمیری را به طور افقی نگه دارید. در همین حالت به دستگیره قاب کش نیروی فشاری اعمال کنید و شدت این نیرو را به تدریج افزایش دهید تا شکاف باریکی در لبه زیرین قاب iPhone XR تعمیری به وجود آید.

• نوک یک پیک را در داخل شکاف ایجاد شده فرو ببرید و در همان قسمت باقی بگذارید.

• اعمال فشار به دستگیره قاب کش را متوقف کنید و آیفون را از آن خارج نمایید.

• یک ساکشن کاپ را در لبه زیرین ال سی دی آیفون XR تعمیری نصب کنید.

گام چهارم (در صورت داشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون XR شکافی ایجاد کنید.

گام پنجم (در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را نصب کنید.

• ساکشن کاپ را روی لبه زیرین ال سی دی iPhone XR تعمیری نصب کنید و مطمئن شوید که محکم روی ال سی دی گوشی چسبیده است.

گام پنجم (در صورت نداشتن قاب کش):ساکشن کاپ را نصب کنید.

گام ششم(در صورت نداشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون XR شکافی ایجاد کنید.

• در حالتی که آیفون روی میز کارتان قرار دارد و صفحه نمایش آن رو به سمت بالاست،دستگیره یا گیره ساکشن کاپ را بگیرید و آن را به سمت بالا هدایت کنید و به طور همزمان با کف دست از جابجا شدن بدنه گوشی موبایل جلوگیری کنید.

• شدت نیروی کششی را به تدریج افزایش دهید تا شکاف باریکی در لبه زیرین قاب iPhone XR به وجود آید.

• نوک یک پیک را به داخل شکاف فرو برده و در همان حالت رها سازید.

گام ششم(در صورت نداشتن قاب کش):در لبه زیری قاب آیفون XR  شکافی ایجاد کنید.

گام هفتم:لبه بالایی قاب iPhone XR را شل کنید.

• نوک پیک را به لبه بالایی قاب iPhone XR تعمیری هدایت کرده و این بخش از قاب گوشی را هم شل نمایید.

گام هفتم:لبه بالایی قاب iPhone XR را شل کنید.

گام هشتم:ساکشن کاپ را بردارید.

• ساکشن کاپ را از لبه زیرین ال سی دی آیفون XR جدا کنید.

گام هشتم:ساکشن کاپ را بردارید.

گام نهم:قاب آیفون XR را بصورت کتابی باز کنید.

• در حالتی که آیفون XR روی میز کارتان قرار دارد و ال سی دی آن رو به سمت بالاست، لبه سمت چپ پنل جلوی دستگاه را با دست گرفته و به صورتی کتابی از روی قاب پشت آن باز کنید. دقت داشته باشید که به لبه سمت راست قاب گوشی هیچ نیرویی وارد نشود.

• پنل جلوی آیفون را تا جایی باز کنید که نسبت به قاب پشت آن زاویه ۹۰ درجه پیدا کند.

گام نهم:قاب آیفون XR را بصورت کتابی باز کنید.

گام دهم:براکت کانکتور باتری آیفون XR را بردارید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• براکت روی کانکتور باتری iPhone XR را با نوک پنس از روی آن جدا کنید.

گام دهم:براکت کانکتور باتری آیفون XR را بردارید.

گام یازدهم:کانکتور باتری را آزاد کنید.

• با کانکتور باتری iPhone XR تعمیری را با نوک اسپاتول سرگرد از روی سوکتش آزاد کنید.

گام یازدهم:کانکتور باتری را آزاد کنید.

گام دوازدهم:براکت روی کانکتور LCD آیفون XR را بردارید.

• دو پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس اول با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• براکت روی کانکتور ال سی دی آیفون را با نوک پنس از روی آن بردارید.

گام دوازدهم:براکت روی کانکتور LCD آیفون XR را بردارید.

 آموزش تعمیرات آیفون توسط بهترین متخصصان جادوی موبایل

آموزش تعمیرات موبایل عوض کردن موتور ویبره آیفون XR

 

 

گام سیزدهم:کانکتور دیجیتایزر آیفون XR را آزاد کنید.

• نوک اسپاتول سر گرد را زیر کانکتور تاچ یا دیجیتایزر آیفون XR وارد کنید.

• و به آرامی آن را به سمت بالا هدایت کنید تا از روی سوکتش آزاد شود.

گام سیزدهم:کانکتور دیجیتایزر آیفون XR را آزاد کنید.

گام چهاردهم:کانکتور ال سی دی آیفون XR را آزاد کنید.

• کانکتور ال سی دی آیفون XR تعمیری را با نوک اسپاتول به آرامی از روی سوکتش آزاد کنید.

گام چهاردهم:کانکتور ال سی دی آیفون XR را آزاد کنید. 

گام پانزدهم:براکت گوشه قاب آیفون XR را بردارید.

• سه پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• پیچ ۱.۵ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

• براکت گوشه قاب iPhone XR را با پنس از روی مادربرد جدا کنید.

گام پانزدهم:براکت گوشه قاب آیفون XR را بردارید.

گام شانزدهم:کانکتور سنسورهای جلو را آزاد کنید.

• کانکتور سنسور های جلوی iPhone XR را با نوک اسپاتول سرگرد از روی سوکتش آزاد کنید.

گام شانزدهم:کانکتور سنسورهای جلو را آزاد کنید.

گام هفدهم:پنل جلو و قاب پشت آیفون XR را جدا کنید.

• می‌توانید پنل جلو و قاب پشت آیفون XR را به طور کامل از هم جدا کنید.

گام هفدهم:پنل جلو و قاب پشت آیفون XR را جدا کنید.

گام هجدهم:پیچ های براکت لبه زیری قاب پشت آیفون را باز کنید.

• سه پیچ ۱.۴ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را باز کنید.

• پیچ ۱.۹ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۶ میلیمتری که در عکس با رنگ سبز مشخص شده را باز کنید.

گام هجدهم:پیچ های براکت لبه زیری قاب پشت آیفون را باز کنید.

گام نوزدهم:براکت لبه زیری قاب پشت آیفون  XR را کنار بزنید.

• براکت لبه زیرین قاب آیفون XR تعمیری را با نوک پنس گرفته و آن را به سمت بالا بچرخانید تا نسبت به قاب پشت گوشی زاویه ۹۰ درجه پیدا کند.

گام نوزدهم:براکت لبه زیری قاب پشت آیفون  XR را کنار بزنید.

گام بیستم:کانکتور لبه زیری قاب پشت آیفون را آزاد کنید.

• کانکتور کوچکی که در لبه زیرین قاب آیفون XR نصب است و منجر به اتصال براکت لبه زیرین قاب به بدنه اصلی دستگاه شده را با نوک اسپاتول از روی سوکتش آزاد کنید.

گام بیستم:کانکتور لبه زیری قاب پشت آیفون را آزاد کنید.

گام بیست و یکم:براکت لبه زیری قاب پشت آیفون را جدا کنید.

• براکت لبه زیرین قاب پشت آیفون XR را با نوک پنس گرفته و از این بخش جدا کنید.

گام بیست و یکم:براکت لبه زیری قاب پشت آیفون را جدا کنید.

گام بیست و دوم:کاور روی کانکتور موتور ویبره را بردارید.

• با نوک پنس کاوری که روی کانکتور موتور ویبره یا همان تپتیک آیفون XR نصب است را از روی آن جدا کنید.

گام بیست و دوم:کاور روی کانکتور موتور ویبره را بردارید.

گام بیست و سوم:براکت کانکتور موتور ویبره آیفون XR را بردارید.

• پیچ ۱.۸ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

• براکت روی کانکتور موتور ویبره iPhone XR را با پنس گرفته و از روی آن جدا نمایید.گام بیست و سوم:براکت کانکتور موتور ویبره آیفون XR را بردارید.
گام بیست و چهارم:کانکتور موتور ویبره را iPhone XR آزاد کنید.

• نوک اسپاتول سر گرد را به آرامی به زیر کانکتور موتور ویبره آیفون XR تعمیری وارد کنید. خیلی آرام آن را به سمت بالا هدایت کنید. تا از روی سوکتش آزاد شود.

گام بیست و چهارم:کانکتور موتور ویبره را iPhone XR آزاد کنید.

گام بیست و پنجم:پیچ های نگهدارنده موتور ویبره iPhone XR را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۸ میلیمتری که در لبه سمت چپ موتور ویبره آیفون XR نصب هستند و در عکس با رنگ قرمز مشخص شده‌اند را باز کنید.

گام بیست و پنجم:پیچ های نگهدارنده موتور ویبره iPhone XR را باز کنید.

گام بیست و ششم:موتور ویبره iPhone XR اپل را عوض کنید.

• موتور ویبره معیوب آیفون را با پنس از لبه زیرین قاب پشت آن جدا کنید. می‌توانید تعویض موتور ویبره iPhone XR را انجام دهید. برای بستن گوشی باید تمام مراحلی که گفته شد. را به ترتیب از انتها به ابتدا دنبال طی کنید.

گام بیست و ششم:موتور ویبره iPhone XR اپل را عوض کنید.

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های آموزش تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

بیشتر بدانید:

آموزش عوض کردن تاچ ال سی دی آیفون ۸ پلاس

آموزش عوض کردن دوربین پشت آیفون X اپل

آموزش عوض کردن اسپیکر مکالمه آیفون X

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *