چرا جادوی موبایل؟!

جادوی موبایل با هدف آموزش و تربیت نیروهای متخصص جهت ورود به بازار کار شروع به فعالیت کرده است و در این راستا با برگزاری دوره های تخصصی و خصوصی به بیش از ۱۵۰۰ کارآموز توانسته به تعهد خود جامعه عمل بپوشاند.

آموزشگاه جادوی موبایل با تعمیر گوشی در طول دوره آموزشی توانسته شرایطی نزدیک به بازار کار را برای کارآموزان ایجاد کند.

جادوی موبایل در ادامه با راه اندازی دپارتمان تعمیرات موبایل و همچنین واردات و فروش قطعات موبایل گامی موثر در این بخش از بازار برداشته است.