عوض کردن دکمه هوم آیفون ۸ پلاس اپل

عوض کردن دکمه هوم آیفون ۸ پلاس اپل

برای عوض کردن دکمه هوم آیفون ۸+ اپل (تاچ آیدی) باید دقیقا همان مراحلی که در تعویض تاچ ال سی دی آیفون ۸ پلاس انجام می دهید مراحل آن را طی نمایید. اما با این تفاوت که به جای ال سی دی گوشی،این بار دکمه هوم یا تاچ آیدی آیفون ۸ پلاس عوض می گردد. اما توجه داشته باشید که با عوض کردن دکمه هوم آیفون ۸+ اپل (تاچ آیدی) دیگر نمی‌توانید از آن به عنوان اسکنر انگشت استفاده نمایید.

گام اول:پیچ های لبه زیرین قاب را باز کنید.

• ابتدا آیفون ۸ پلاس تعمیری را خاموش نمایید.

• دو پیچ ۳.۵ میلیمتری که در لبه زیرین قاب گوشی نصب شده را باز نمایید.

گام دوم:به لبه زیرین قاب گوشی گرما دهید.

نکته: در اطراف قاب آیفون ۸+ لاستیک های آب بندی تعبیه شده است که خاصیت چسبندگی بالایی داشته و از نفوذ آب به داخل گوشی جلوگیری می نماید. برای باز کردن قاب آیفون ۸+ و دسترسی به دکمه هوم آن باید با اعمال گرما به لبه زیر قاب گوشی خاصیت چسبندگی این بخش از قاب دستگاه را تا حد امکان کم شود.

• با آی‌اوپنر یا سشوار به لبه زیرین قاب آیفون ۸+ تعمیری گرمای ملایمی وارد نمایید. اگر برای انجام این کار از آی‌اوپنر استفاده کردید،اعمال گرما برای مدت زمان ۱ دقیقه به لبه زیرین قاب آیفون کافی خواهد بود،اما اگر از سشوار برای انجام این کار استفاده کردید، باید گرما را برای مدت زمان ۲ الی ۳ دقیقه به لبه زیرین قاب گوشی وارد کنید.

گام سوم: ساکشن کاپ را نصب نمایید.

• ساکشن کاپ را روی لبه زیرآن صفحه نمایش آیفون ۸ پلاس تعمیری نصب نمایید.

نکته: دقت کنید که لبه های ساکشن کاپ روی دکمه هوم گوشی قرار نگیرد.

گام سوم: ساکشن کاپ را نصب نمایید

گام چهارم:در لبه زیرین قاب پیک را وارد کنید.

• ساکشن کاپ را به آرامی به سمت بالا هدایت کنید و توجه داشته باشید تمرکز شما روی نیروی کششی لبه زیرین قاب گوشی باشد. به آرامی شدت نیروی کششی را افزایش دهید.

• به آرامی نوک پیک  فرو نمایید در شکاف لبه زیرین قاب آیفون ۸ پلاس

گام پنجم:لبه سمت چپ قاب را شل نمایید.

• نوک پیک را از لبه زیر قاب آیفون به سمت لبه چپ آن هدایت نموده و در این بخش به صورت رفت و برگشت حرکت داده تا لاستیک آب بندی این قسمت از قاب گوشی کاملا باز گردد.

نکته:چنانچه همزمان با حرکت دادن پیک ساکشن کاپ را هم به آرامی به سمت بالا هدایت کنید تا حرکت پیک در لبه قاب گوشی ساده تر گردد.

لبه سمت چپ قاب را شل نمایید.

گام ششم: لبه سمت راست قاب را شل کنید.

• پیک را بار دیگر در لبه زیرین قاب آیفون ۸+ تعمیری قرار دهید و این بار به سمت راست قاب آن هدایت نمایید.

• با حرکت دادن پیک به صورت رفت و برگشت در لبه سمت راست قاب آیفون ۸+ این بخش از قاب گوشی را هم آزاد نمایید.

نکته: به هیچ وجه نوک پیک را بیش از حد در لبه سمت راست قاب آیفون ۸+ تعمیری داخل نبرید چون امکان دارد به سیم و کانکتورهای ال سی دی گوشی آسیب وارد گردد.

 

گام هفتم: لبه زیر صفحه نمایش را بلند کنید.

• با کشیدن ساکشن کاپ به سمت بالا صفحه نمایش آیفون را به اندازه ۱۵ الی ۲۰ درجه از روی بدنه گوشی بلند نمایید.

نکته: به هیچ عنوان صفحه نمایش آیفون را بیش از ۱۵ درجه از روی بدنه گوشی بلند نکنید، چون ممکن است سیم های LCD آسیب ببیند.

گام هفتم: لبه زیر صفحه نمایش را بلند کنید.

گام هشتم: ساکشن کاپ را جدا کنید.

• ساکشن کاپ را از روی صفحه نمایش جدا نمایید.

گام نهم:لبه بالایی قاب آیفون را شل نمایید.

• لبه زیرین ال سی دی آیفون ۸+ را با زاویه ۱۵ درجه نگه داشته‌اید، به آرامی یک پیک را در لبه بالایی قاب گوشی داخل نموده و این بخش از قاب آیفون را هم آزاد کنید.

گام دهم: شل بودن صفحه نمایش آیفون را تست کنید.

• آیفون ۸+ تعمیری را روی میز کار قرار داده و صفحه نمایش آن را خیلی آرام کمی از بدنه گوشی بلند نمایید. در این حالت باید لبه های نمایشگر خیلی راحت از بدنه گوشی آزاد گردد. اگر بخش هایی از لبه های صفحه نمایش در برابر انجام این کار از خود مقاومت نشان دادند،با پیک این قسمت ها را شل و آزاد نمایید.

گام یازدهم: صفحه نمایش را کتابی باز نمایید.

• صفحه نمایش آیفون ۸+ تعمیری را از لبه سمت چپ گرفته و خیلی آرام به صورت کتابی باز نمایید. توجه داشته باشید که به لبه سمت راست قاب آیفون هیچ نیرویی وارد نگردد. صفحه نمایش آیفون را تا حدی باز نمایید که نسبت به بدنه گوشی زاویه ۹۰ درجه پیدا کند.

نکته: به هیچ عنوان در این مرحله سعی نکنید که صفحه نمایش آیفون ۸ پلاس را در این مرحله کاملا از بدنه گوشی جدا نمایید.

گام یازدهم: صفحه نمایش را کتابی باز نمایید.

گام دوازدهم: پیچ های براکت کانکتور کابل ال سی دی را باز کنید.

• دو پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز نمایید.

• پیچ ۱.۴ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز نمایید.

• پیچ ۲.۷ میلیمتری که در عکس با رنگ زرد مشخص شده را باز نمایید.

گام دوازدهم: پیچ های براکت کانکتور کابل ال سی دی را باز کنید.

گام سیزدهم: براکت کانکتور کابل ال سی دی را جدا کنید.

• با نوک پنس براکت روی کانکتور کابل ال سی دی یا صفحه نمایش آیفون را از روی برد گوشی جدا نمایید.

گام سیزدهم: براکت کانکتور کابل ال سی دی را جدا کنید.

گام چهاردهم:کانکتور باتری را جدا کنید.

• خیلی آهسته با نوک اسپاتول کانکتور باتری آیفون را از روی برد گوشی آزاد نمایید.

نکته: کانکتور باتری آیفون ۸ پلاس اپل را تا حد امکان از سوکتش دور نمایید،چون اگر به صورت اتفاقی روی سوکتش قرار گیرد امکان دارد انتقال انرژی صورت گیرد.

کانکتور باتری را جدا کنید.

گام پانزدهم:کانکتور صفحه نمایش را جدا کنید.

• کانکتور صفحه نمایش یا همان ال سی دی آیفون را به آهستگی از روی برد گوشی جدا نمایید.

• (مخصوص بستن آیفون): بعد از تعمیر آیفون ۸+ و زمانی که در حال بستن گوشی هستید و  کانکتور صفحه نمایش را روی سوکتش نصب می نمایید.

کانکتور صفحه نمایش را جدا کنید.

گام شانزدهم:دومین کانکتور صفحه نمایش را باز کنید.

• دومین کانکتور صفحه نمایش آیفون را هم با نوک اسپاتول از روی برد گوشی باز نمایید.

گام هفدهم: پیچ های براکت کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

• دو پیچ ۱ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را باز کنید.

• پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده را باز کنید.

گام هفدهم: پیچ های براکت کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

گام هجدهم:براکت سنسورهای جلو را جدا کنید.

• با نوک پنس براکت کانکتور سنسورهای جلوی آیفون را از گوشه آن جدا نمایید.

راکت سنسورهای جلو را جدا کنید

گام نوزدهم: کانکتور سنسورهای جلو را باز کنید.

• با نوک اسپاتول خیلی آهسته کانکتور سنسورهای جلوی آیفون را از روی برد گوشی باز نمایید.

گام بیستم:صفحه نمایش را جدا کنید.

• صفحه نمایش آیفون ۸ پلاس تعمیری را از درب پشت (بدنه دستگاه) جدا نمایید.

• از آنجایی که دکمه هوم (تاچ آیدی) آیفون ۸+ روی پنل ال سی دی (صفحه نمایش) گوشی نصب شده،بدنه آن را در جای امنی قرار داده، و مراحل بعدی را انجام دهید.

صفحه نمایش را جدا کنید.

گام بیست ویکم:پیچ های براکت دکمه هوم را باز کنید.

• پیچ ۱.۲ میلیمتری که در عکس با رنگ قرمز مشخص شده را با پیچ گوشتی Y000 باز نمایید.

• سه پیچ ۱.۳ میلیمتری که در عکس با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند را با پیچ گوشتی Y000 باز نمایید.

پیچ های براکت دکمه هوم را باز کنید.

گام بیست و دوم :براکت دکمه هوم را جدا کنید.

• براکت تاچ آیدی یا همان دکمه هوم آیفون ۸+ تعمیری را با پنس از روی آن جدا نمایید.

گام بیست و دوم :براکت دکمه هوم را جدا کنید.

گام بیست و سوم:کانکتور دکمه هوم را باز کنید.

• نوک قاب باز کن پلاستیکی را در لبه سمت چپ کانکتور دکمه هوم قرار دهید.

• نوک اسپاتول سر پهن را در بالای کانکتور دکمه هوم قرار داده و سوکت آن را نگه دارید. همزمان با این کار کانکتور دکمه هوم را با قاب باز کن از روی پنل ال سی دی باز نمایید.

کانکتور دکمه هوم را باز کنید.

گام بیست و چهارم: به سیم دکمه هوم گرما دهید.

• با سشوار یا آی‌اوپنر به لبه زیر پنل ال سی دی آیفون ۸+ تعمیری گرما دهید. اگر از آی‌اوپنر استفاده می نمایید،گرمای برای مدت زمان ۱ دقیقه کافی است اما برای سشوار گرما را برای ۲ الی ۳ دقیقه به لبه زیر ال سی دی و روی دکمه هوم گوشی کافی است.

گام بیست و پنجم:سیم دکمه هوم را باز کنید.

• به آرامی نوک پیک را به زیر سیم دکمه هوم فرو کنید و با حرکت پیک به سمت جلو سیم دکمه هوم یا تاچ آیدی را کاملا از روی پنل آزاد نمایید.

سیم دکمه هوم را باز کنید.

گام بیست و ششم: دکمه هوم آیفون ۸+ (تاچ آیدی) را عوض کنید.

• دکمه هوم آیفون ۸+ را از پنل ال سی دی گوشی جدا نمایید.

• می‌توانید دکمه هوم آیفون ۸+ (تاچ آیدی) عوض نمایید. به منظور بستن گوشی باید مراحلی که شرح داده شدند را به ترتیب از انتها به ابتدا مرور و در صورت نیاز به شکل بر عکس انجام دهید.

دکمه هوم آیفون 8+ (تاچ آیدی) را عوض کنید.

 

 

آموزشگاه جادوی موبایل مفتخر است با برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل افراد متخصص و حرفه ای را وارد بازار کار کرده است.

 

بیشتر بدانید:

چگونه ال سی دی آیفون ۱۱ پرو اپل را عوض کنیم؟

آموزش عوض کردن اسپیکر هوآوی M750

چطور برد هوآوی Y300 را تعویض کنیم؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *